Lifestyle

Komentari 0

Pogledajte male kameleone koji su se izlegli u Aquariumu Pula

Gotovo sve vrste kameleona ugrožene su u svojim prirodnim staništima, zbog čega su pod zaštitom. Kao posebnost treba spomenuti, da u slučaju pada sa stabla napušu pluća i time 'omekšaju' pad