Lifestyle

Komentari 0

Stara legenda: Marija je bojila jaja da zabavi maloga Isusa

Stara legenda: Marija je bojila jaja da zabavi maloga Isusa

Šarena jaja nekih slavenskih naroda, primjerice Hrvata, Ukrajinaca i Poljaka, uvelike podudaraju u tehnici ukrasa i u ornamentici. Prvi podaci o uskrsnim jajima sežu u vrijeme kasnog srednjeg vijeka...

Uskrs je najstariji ujedno i najznačajniji blagdan kršćanstva, počinje korizmom, a završava tjedan nakon Uskrsa na Mali Uskrs.