News

Komentari 12

Bivši pukovnik JNA oslobođen za granatiranje Varaždina 1991.

Bivši pukovnik JNA oslobođen za granatiranje Varaždina 1991.

Potpukovnika Davidovića teretili su da je na naredbu Vlade Trifunovića od 17. do 19. rujna 1991. naredio paljbu iz vojarne Jalkovečke žrtve po civilnim objektima u Varaždinu

Vladimir Davidović, bivši oficir JNA i komandant vojarne Jalkovečke žrtve, u obnovljenom postupku oslobođen je optužbe za ratni zločin 1991. u Varaždinu. 

Optužnica ga je teretila da je u razdoblju između 15. i 22. rujna 1991. u Varaždinu, tijekom oružanog sukoba između JNA i oružanih snaga Republike Hrvatske, protivno odredbama Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, naređivao podčinjenima borbena djelovanja nasumice po civilnim objektima i civilnim osobama u gradu. 

Konkretno, da je potpukovnik Davidović, primivši naredbu za borbeno djelovanje od Vlade Trifunovića, kao komandant vojarne u Križanićevoj ulici u Varaždinu od 17. do 19. rujna 1991. naredio paljbu iz minobacača call 120 mm i 60 mm i 4 BOV-a po civilnim, poslovnim i gospodarskim objektima u Varaždinu. Time je nastala materijalna šteta u iznosu od najmanje 617 milijuna tadašnjih dinara.

Oficiri JNA Vlado Trifunović, Berislav Popov i Vladimir Davidović još su 1994. pravomoćno osuđeni za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u Varaždinu 1991. godine na ukupno 40 godina zatvora. Trifunović i Popov osuđeni su na 15, a Davidović na deset godina zatvora.

Trifunović je ujedno na Vojnom sudu u Beogradu osuđen na 11 godina zatvora zbog podrivanja vojne i obrambene moći i činjenice da nije vojno djelovao po Varaždinu. Popov je, također na Vojnom sudu, osuđen na šest godina zatvora jer se nije suprotstavio Trifunoviću te jer nije nastavio vojno djelovanje po Varaždinu kada je za to postojala prilika.

Okrivljenici su pred Županijskim sudom u Varaždinu podnijeli zahtjev za obnovu kaznenog postupka upravo zbog toga što im se sudilo u odsutnosti. Taj je sud 2013. godine donio rješenje da se dopušta obnova ovog pravomoćno okončanog kaznenog postupka.
Uslijedilo je to nakon dodatnog ispitivanja svjedoka, među kojima su bili i bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić te varaždinski župan Radimir Čačić.

U listopadu 2013. godine, nakon izmjena u kaznenom zakonodavstvu, Županijski sud u Varaždinu se oglasio nenadležnim za suđenje u ovom kaznenom predmetu te ga je dostavio Županijskom sudu u Zagrebu kao nadležnom. U međuvremenu su Trifunović i Popov preminuli te je protiv njih postupak obustavljen, a Davidoviću su sudili u odsutnosti.

Najčitaniji članci