Obavijesti

News

Komentari 2

Dijete je dobro naučilo tek kad razumije i zna prepričati lekciju

Dijete je dobro naučilo tek kad razumije i zna prepričati lekciju

Djecu treba naučiti da se fokusiraju na važno i uče kraće, ali učinkovitije, savjetuje profesorica hrvatskog jezika Dinka Juričić. Dodaje kako je važno razumije gradivo i postavljati pitanja...

Učenici koji uče gradivo napamet uče samo za ocjenu, a oni koji znaju postaviti pitanja o gradivu to i razumiju, kaže Dinka Juričić, prof. hrvatskog jezika.

Kako ističe, najkorisnija vještina je samostalno učenje. Učenici koji ne nauče učiti uglavnom ga ne vole i smatraju dosadnim. Profesorica zato ističe najčešće pogreške u učenju:

- Učenik se trudi zapamtiti nešto što treba razumjeti. Zapamti gradivo, ali ne provježba dovoljno. Ne vježba objašnjavajući naučeno svojim riječima. Baca se na zadatke prije nego što je naučio osnovno. Ne ide mu, pa odustaje. Odgađa primijeniti svoje znanje i vještine dok njima savršeno ne ovlada jer se boji pogreške i neuspjeha. Satima uči i ‘ubija se’, ali ne razmišlja o tome što uči. Problem je što ove pogreške trajno odbijaju djecu od učenja, a neuspjeh je obeshrabrujući - upozorava prof. Juričić, koja savjetuje da se prvo odredi što je bitno. Djecu treba naučiti da se fokusiraju na važno i uče kraće, ali učinkovitije.

- Učenici kod novih lekcija trebaju postavljati pitanja i sažimati ulomke te ih prepričavati svojim riječima. Tako će bolje shvatiti što čitaju i naučiti se problemskom razmišljanju - savjetuje.

Prof. psihologije Tatjana Dejanović Šagadin smatra da je najčešći problem taj što su ocjene postale same sebi cilj, i to roditeljski.

- Dijete nema osjećaj da postiže nešto za sebe nego da odrađuje za roditelje. Roditelji često na sebe preuzimaju odgovornost za učenje i uspjeh, osobito u osnovnoj školi. Dijete se sve manje brine i razmišlja o školi poučeno iskustvom da to nije njegova briga. Tako propuste usvojiti radne navike - pojašnjava prof. psihologije Tatjana Dejanović Šagadin.

Ipak, uz pravilan pristup nije teško motivirati djecu da uče i imaju dobre ocjene. Prema riječima psihologinje, ovih šest pravila pomoći će u motiviranju djeteta:

- Škola nije sve u životu. Česta greška roditelja je da joj daju prevelik značaj i djecu ispituju samo o ocjenama. Za održanje povjerenja i kvalitetnog odnosa važno je održati odnos povjerenja i razgovarati o igrama, glazbi ili filmovima. Tako će dijete doći i kad bude trebalo ozbiljan razgovor - kaže psihologinja Tatjana Dejanović Šagadin.

Odgovornost od 1. razreda

Učenje i škola su djetetova odgovornost. Mora samo spremati torbu za školu, brinuti se o zadaći, podizati knjige za lektiru iz knjižnice, navijati sat i ustajati na vrijeme. Što prije počne preuzimati sitne poslove, koji mogu uključivati i kućanske zadatke: usisavanje, iznošenje smeća, dijete će se prije osamostaliti.

I roditelji moraju slušati djecu

Prigovaranje i stalni savjeti česta su, iako dobronamjerna greška roditelja. To ometa komunikaciju na svim poljima, a djeca uče da ne mogu sama riješiti problem, da to za njih čine mama i tata i da je najbolje ako samo poslušaju što im se kaže. Radije ih više slušajte te razgovarajte s njima o raznim temama.

Kritiku zamijeniti podrškom

Kritiku zamijenite ohrabrenjem i poštovanjem. Roditelji trebaju pokazati da vjeruju u sposobnost djeteta da samo savlada probleme. Izbacite izjave poput: ‘Kako ti se to moglo dogoditi?’, ‘Ne budi glup(a)!’, ‘Kako to ne razumiješ!?’, koje djetetu ruše samopouzdanje te demotiviraju za daljnje pokušaje.

Ne mogu briljirati u svemu

Djeca koja imaju dojam da nikad nije dovoljno dobro, da je četvorka ili trojka loša ocjena, postanu ili perfekcionisti ili demotivirani za učenje jer smatraju da ništa neće biti dovoljno dobro. Realan roditelj zna koliko dijete može, ali i što ga zanima. Očekivanja da dijete u svemu briljira nisu realna.

Sami trebaju rješavati probleme

Najveća pomoć djetetu je kad mu daju alate i vještine da pomogne samo sebi.

- Dijete treba naučiti kako rješavati probleme, analizirati, izvlačiti zaključke, što traži više vremena od davanja gotovih rješenja - pojašnjava psihologinja Tanja Dejanović Šagadin za 24sata.

Izbjegavajte novac kao nagradu

Kad obavi sve zadatke, dijete možete nagraditi. Preporuka psihologa i pedagoga je da to ne bude novac nego kino, kazalište, utakmica..., zabavna aktivnost u kojoj možete zajednički uživati. Novac kao nagrada može kod djeteta uništiti osjećaj zadovoljstva samo zbog činjenice da je nešto napravilo.