News

Komentari 3

Grad Rovinj podržava rušenja bespravnih objekata u Istri

Grad Rovinj podržava rušenja bespravnih objekata u Istri

Upozoravaju da bespravna gradnja sa sobom donosi i čitav niz dugoročnih, trajnih i često bespovratnih posljedica kod infrastrukture i okoliša

Prvi od 14 bespravnih objekata koji će se idućih dana rušiti u Istri, srušen je u srijedu na Štanjeri u Rovinju, gdje je odvjetnik vlasnice poručio da se ne slaže s rušenjem dok je rovinjska gradska uprava podržala nastojanja Državnog inspektorata da smanji učinke bespravne gradnje.

Srušeni objekt u vlasništvu je žene iz Pakraca koja radi u Italiji, a njezin odvjetnik novinarima je izjavio da se ne slaže s rušenjem istaknuvši kako vlasnica ima Rješenje o izvedenom stanju iz 2017.

Na akciju rušenja bespravnih objekata u međuvremenu se osvrnula rovinjska gradska uprava, poručivši kako "podržava sva nastojanja Državnog inspektorata da smanji učinke bespravne gradnje te time zaštiti naš teritorij i našu prirodu kao naš naj vrijedan resurs".

"Još jednom osuđujemo svaki čin bespravne gradnje na poljoprivrednom i šumskom zemljištu izvan građevinskih područja", priopćio je grad Rovinj, podsjetivši da su od 2017. podnijeli više od 200 prijava objekata bespravne gradnje.

Na posljedice bespravno sagrađenih kuća, vila s bazenom, pa čak i turističkih kampova i naselja upozoravaju već godinama jer se nalaze u predjelima koja nisu predviđena za gradnju i urbanizaciju te imaju izravan učinak na prirodno nasljeđe i krajobraz.

Dodali su kako su grad Rovinj, Istarska županija i istarski gradovi bezbroj navrata upozoravali na golem problem bespravne gradnje na poljoprivrednim zemljištima te diljem cijelog priobalnog pojasa.

Grad Rovinj napominje i da je supotpisao Deklaraciju kojom se od resornog ministarstva traži ustrojavanje gradskih građevinskih inspekcijskih službi kako bi se u začetku učinkovito i beskompromisno uredovalo protiv bespravne gradnje.

Upozoravaju da bespravna gradnja sa sobom donosi i čitav niz dugoročnih, trajnih i često bespovratnih posljedica kod infrastrukture i okoliša.

"Plavljena poljoprivrednih područja samo su jedan od primjera prirodne devastacije jer se bespravnom gradnjom zatrpavaju kanali oborinskih voda, a ako se takvu praksu smjesta ne zaustavi biti će sve teže sanirati posljedice devastacije", upozoravaju iz grada.

Broj takvih slučajeva na području Rovinja nažalost je doveo do nepovratne ugroze prostora, no nadaju se da će uklanjanja takvih objekata obeshrabriti moguće buduće bespravne graditelje te na taj način ograničiti njene razmjere.

Najčitaniji članci