Obavijesti

News

Komentari 75

HDZ je zaštitio lokalne šerife bolje nego ličke medvjede...

HDZ je zaštitio lokalne šerife bolje nego ličke medvjede...
1

Župani, gradonačelnici, načelnici i njihovi zamjenici mogu mirno spavati. Vlada hitno gura zakon za njihovu zaštitu i neće ići na izbore iako mu ne prođe proračun. Povećali su im novac kojim mogu raspolagati...

Čak 556 župana, gradonačelnika, načelnika i svi njihovi zamjenici mogu mirno spavati. Ministarstvo uprave je i službeno pustilo u savjetovanje izmjene Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi po kojima oni praktički, osim na teško provedivom referendumu, ne mogu biti smijenjeni.

Dosad je u zakonu bilo propisano da u slučaju da gradsko vijeće ili županijska skupština ne izglasaju proračun čelniku, na izbore idu i čelnik i oni. Iz novog prijedloga je to nestalo, a sve sukladno najavama iz HDZ-a i ministra uprave Lovre Kuščevića da time čuvaju političku stabilnost. Ako ne izglasaju proračun, bira se samo novo vijeće ili skupština. Time je dana velika moć lokalnim čelnicima, a značajno oslabljena onog predstavničkih tijela. Iako je bio najavljivan novi "balans" omjera moći predstavničke i izvršne vlasti, jasno je da su gradonačelnici, načelnici i župani dobili veće ovlasti.

Njima je propisano samo da u zakonskom roku moraju predložiti proračun i držati se smjernica pri planiranju troškova i prihoda. Samo ako ga ne predlože, onda ih miče Vlada. Međutim, ako ga predstavničko tijelo ne usvoji, na izbore idu samo lokalni vijećnici. Tek ako nakon izbora niti novo vijeće ne usvoji proračun, onda Vlada raspisuje nove izbore i za lokalnog čelnika i predstavničko vijeće.

Konkretno, to znači da primjerice gradonačelnicima Zagreba Milanu Bandiću ili Splita Andri Krstuloviću Opari više neće biti potrebna toliko stabilna većina, a niti će vijećnici moći uvjetovati svoju potporu izmjenama proračuna. Ako su protiv načelnikova proračuna, sami sebi miču fotelju.

Ali nije ovo jedina zaštita za lokalnog čelnika. Primjerice, ne mogu se u gradovima, općinama i županijama održati prijevremeni izbori u roku 12 mjeseci prije redovnih.

Također, povećan je iznos kojima oni u manjim mjestima mogu raspolagati bez odobrenja predstavničkog tijela. Umjesto 70.000 sad mogu donositi odluke o prodaji ili kupnji imovine do 200.000 kuna.

Na kraju, vijećnici i zastupnici više neće moći biti plaćeni paušalno za svoj posao, nego će im naknada ovisiti o dolasku na sjednice, stoji u izmjenama zakona koje Vlada planira usvojiti što ranije i primjenjivat će se već ove godine.