Obavijesti

News

Komentari 0

HT nakon potresa jača mrežu

HT nakon potresa jača mrežu
2

Uskoro bi trebali omogućiti i wi-fi na području vojarne gdje je prihvatni centar, javljaju iz HT-a

U najkraćem mogućem roku HT je u partnerstvu s Ericssonom omogućio neprekinuti rad baznih stanica na području Siska, Petrinje i Gline. Usporedo s dodatnim, pokretnim baznim stanicama, povećava se i kapacitet u Petrinji za dodatnih 30 posto a u Glini za 100 posto, javljaju iz HT-a.

Također, korištenjem radiorelejnih veza u narednim satima plan je omogućiti WiFI pristup na području vojarne koja trenutno služi kao prihvatni centar. 

Inače, bazne stanica HT-a imaju pričuvne baterijske sustave napajanja za situacije kada, zbog izvanrednih okolnosti, ostanu bez struje koja je potrebna za njihovo nesmetano funkcioniranje.

Baterijsko napajanje predviđeno je kao mjera prebrođivanja određenog vremena do uspostave strujnog napajanja. HT također ima osiguranje i pokretne agregate koji se u slučaju potrebe dovoze na kritična područja kako bi se osiguralo napajanje sustava, javili su nam.