News

Komentari 2

Izgradnja pročistača otpadnih voda vrijednog 500 milijuna pri kraju, uskoro kreće i probni rad

Izgradnja pročistača otpadnih voda vrijednog 500 milijuna pri kraju, uskoro kreće i probni rad

Realizacija EU projekta Poreč financira se kroz Europske strukturne i investicijske fondove, točnije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija

Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, pročelnik gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav Marino Poropat zajedno s direktor Odvodnje Poreča Milanom Lakovićem sa suradnicima, predstavnicima stručnog nadzora i izvođača, te ostalih u provedbi EU projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“ u srijedu su obišli gradilišta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Lanterna i Poreč – sjever (Saladinka), koji će koristiti bio-membransku tehnologiju za obradu otpadnih voda u svrhu njene ponovne uporabe. 

Realizacija EU projekta Poreč financira se kroz Europske strukturne i investicijske fondove, točnije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, čija ukupna vrijednost prelazi 500 milijuna kuna. Radovi na navedenim gradilištima provode se u sklopu Ugovora za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja, vrijednog 291 milijuna kuna koji je sklopljen sa konzorcijem izvođača SUEZ International, Francuska i STRABAG AG, Austrija. U provedbi projekta je dosad ukupno realizirano preko 351 milijuna kuna. 

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda koji se grade u sklopu navedenog ugovora u visokom su stupnju dovršenosti, osobito posjećeni uređaj na lokaciji Lanterna, kapaciteta obrade od 30.000 stanovnika, na kojem se vrše aktivnosti prije puštanja u probni rad. 

Sukladno vremenskom planu izvođača, do sredine ove godine predviđeno je dovršenje izgradnje svih postrojenja i puštanje istih u probni rad. Probni rad vrši se u trajanju od godine dana, pri čemu se vrše ispitivanja ugrađene tehnologije, uspostavlja se biologija obrade otpadnih voda, te provode dnevne analize i prate rezultati rada postrojenja. Izvođač je odgovoran za upravljanje postrojenjima i osiguranje traženih rezultata pročišćavanja otpadnih voda tijekom probnog rada. 

Uz gradilište Lanterna, posjećen je i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč – sjever na lokaciji Saladinka, koji je specifičan po tome što uz uređaj kapaciteta obrade od 37.000 stanovnika, sadrži i postrojenje za solarno sušenje mulja. Navedeno postrojenje prihvaćat će 60 posto količine komunalnog mulja nastalog u procesu pročišćavanja otpadne vode na svim uređajima, te solarnom dehidracijom proizvoditi sirovinu koja će se koristiti kao gorivo u procesu spaljivanja, odnosno za proizvodnju energije, za sanaciju oštećenih dijelova zemljišta i prekrivanje odlagališta otpada ili miješanjem s drugim materijalima u građevinarstvu. 

Tehnologija membranskog bioreaktora, koja povrh biološkog uklanjanja otpadnih čestica iz komunalnih voda koristi i proces membranske ultrafiltracije, omogućava da se pročišćena voda ponovno koristi za navodnjavanje zelenih površina, pranje javnih površina i u protupožarne svrhe. 

Osim posjećenih uređaja, u izgradnji su još i uređaji za pročišćavanje vode Poreč – jug, na lokaciji Mornarica (kapaciteta obrade 48.000 stanovnika) i Vrsar (Petalon; kapaciteta obrade 22.500 ekvivalent stanovnika), te postrojenje za kompostiranje komunalnog mulja na lokaciji odlagališta komunalnog otpada Košambra, na kojem će se obrađivati 40 posto mulja. Kompostiranje mulja podrazumijeva obradu mulja nastalog na uređajima zajedno sa zelenim bio-otpadom. Na taj se način dobiva kvalitetan proizvod koji se može koristiti u poljoprivredi, parkovima i na drugim zelenim površinama. 
 

Najčitaniji članci