News

Komentari 6

Izmjene niza pravosudnih zakona: Precizira se odabir čelnika Vrhovnog suda i DORH-a

Izmjene niza pravosudnih zakona: Precizira se odabir čelnika Vrhovnog suda i DORH-a

Uvodi se obveza polaganja posebnog stručnog ispita za službenike, jasnije preciziraju ovlasti DSV-a i DOV-a, propisuje provedba periodične temeljne sigurnosne provjere zamjenika državnih odvjetnika...

Vlada je u Sabor uputila paket izmijenjenih zakona - o sudovima, državnom odvjetništvu, područjima i sjedištima sudova i državnih odvjetništava.

Izmjenom Zakona o sudovima, istaknuo je ministar pravosuđa Ivan Malenica, uređuje se normativni okvir u odnosu na status stalnih sudskih vještaka, procjenitelja i tumača, službenika koji rade na poslovima osiguranja pravosudnih tijela te ravnatelja sudske uprave. 

- Uvodi se obveza polaganja posebnog stručnog ispita za službenike u sudovima s ciljem osiguranja preduvjeta te poticanja  učinkovitijeg i kvalitetnijeg rada - istaknuo je ministar. 

DSV poništava poziv ne predloži li predsjednik kandidata za čelnika Vrhovnog suda

Preciziraju se, nadalje, ovlasti Visokog kaznenog suda i postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda. 

- Daju se ovlasti Državnom sudbenom vijeću da u slučaju prestanka obnašanja dužnosti  predsjednika Vrhovnog suda se odredi vršitelj dužnosti predsjednika do njegova izbora - rekao je. 

Prema sadašnjim odredbama, te poslove u tom razdoblju obavlja zamjenik predsjednika Vrhovnog suda.

Naime, izmjenama se predlaže da Državno sudbeno vijeće (DSV) samo pravodobne i potpune prijave dostavlja predsjedniku Republike, koji će o svim kandidatima zatražiti mišljenja nadležnih tijela (Opća sjednice Vrhovnog suda i nadležni saborski odbor).

Predviđeno je i da će DSV, ako predsjednik Republike u roku od 15 dana od dana zaprimanja posljednjeg zaprimljenog mišljenja nadležnih tijela nijednog od kandidata ne predloži za predsjednika Vrhovnog suda, poništiti javni poziv i najkasnije u roku od osam dana ponovno pokrenuti postupak izbora predsjednika tog suda objavom novog javnog poziva.

Također se propisuje obveza osnivanja specijaliziranih sudskih odjela na Općinskim sudovima za koji će se na rad moći rasporediti samo suci koji ispune posebne uvjete stručnog usavršavanja, potom provjera sigurnosne provjere svih sudaca te revidiranje svih uvjeta za obavljanje poslova pravosudne inspekcije. 

Periodična sigurnosna provjera zamjenika državnih odvjetnika

Izmjenama Zakona o državnom odvjetništvu detaljnije se razrađuju odredbe u postupku imenovanja glavnog državnog odvjetnika, a propisuje provedba periodične temeljne sigurnosne provjere zamjenika državnih odvjetnika, budući da je ista neodvojivo vezana uz pretpostavke za uredno obnašanje državno odvjetničkih dužnosti, rekao je Malenica.

Tako se predlaže da samo pravodobne i potpune prijave Državno-odvjetničko vijeće (DOV) dostavlja Vladi, koja će o svim kandidatima zatražiti mišljenja nadležnog tijela (saborskog odbora).

Predlaže se i da će, ako Vlada u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja nijednog od kandidata ne predloži za glavnog državnog odvjetnika, DOV poništiti javni poziv i najkasnije u roku od osam dana ponovno pokrenuti postupak izbora objavom novog javnog poziva.

Predviđen je i poseban način provede postupka obavljanja sigurnosne provjere državno-odvjetničkih dužnosnika za koje je sigurnosna provjera provedena prije više od pet godina, a unapređuje se i sustav njihovog obaveznog stručnog usavršavanja, naveo je ministar.

Obvezan poseban stručni ispit za službenike u državnim odvjetništvima

Uvodi se i obveza polaganja posebnog stručnog ispita za službenike u državnim odvjetništvima s ciljem osiguranja preduvjeta te poticanja učinkovitijeg i kvalitetnog rada službenika.

Također, jasnije se definira ovlast pravosudne inspekcije Ministarstva pravosuđa i uprave te uvjeti pod kojima državni službenici i državno-odvjetnički dužnosnici mogu obavljati ove poslove.

Što se tiče izmjena Zakona o područjima i sjedištima sudova predložene su radi osiguranja učinkovitije obiteljsko-pravne zaštite, naročito zaštite djece te zbog izmjena nadležnosti županijski sudova za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u građanski predmetima.

Propisuje se i specijalizacija sudaca koji rješavaju u sudskim predmetima obiteljsko pravne zaštite, a uređuje se i nadležnost općinski sudova za odlučivanje u predmetima prema zakonu kojim se uređaju obiteljski odnosi, kao i županijskih sudova da odlučuju o žalbama protiv odluka svih općinski sudova u građanski predmetima.

- Također, proširuje se nadležnost trgovačkog suda u Dubrovniku s ciljem rasterećenja trgovačkog suda u Splitu - rekao je ministar.

Izmjene Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava predložene su radi potrebe reorganizacije općinskih državnih odvjetništava na području Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, s obzirom da ustroj državnih odvjetništava na određenom području prati ustroj sudova pred kojima državno odvjetništva postupaju.

Općinsko građansko te kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu

Predlaže se stoga razdvajanje Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu te ustanovljavanje općinskog građanskog državnog odvjetništva u Zagrebu - za postupanje pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, Općinskim radnim sudom u Zagrebu i Općinskim sudom u Sesvetama u odnosu na građanske predmete.

Propisuje se i osnivanje općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu - za postupanje pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu, Općinskim prekršajnim sudom u Zagrebu i Općinskim sudom u Sesvetama u odnosu na kaznene i prekršajne predmete.

Najčitaniji članci