News

Komentari 0

Končar Grupi i u kriznoj 2020. rasli prihodi i to za 5,7 posto

Končar Grupi i u kriznoj 2020. rasli prihodi i to za 5,7 posto

Končar Grupa navodi da su ostvarili dobit od 182,8 milijuna kuna, što je 36,9 posto više nego 2019. godine, a ugovorili su i novih poslova u iznosu od 3,74 milijarde kuna

Na sjednici Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije usvojili su revidirane financijske izvještaje za 2020. godinu koja je obilježena utjecajem pandemije i imenovanjem Uprave u novom sastavu. Prema poslovnim podacima, kompanija je ostvarila konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 2.972,6 milijuna kuna, što je 161,6 milijuna kuna ili 5,7 posto više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2019. godine.

Udio izvoza i dalje kontinuirano raste te je u 2020. godini dostigao 62 posto. Ostvarena je dobit prije kamata, poreza i amortizacije u iznosu od 182,8 milijuna kuna, što je 36,9 posto više od ostvarenog u 2019. godini.

Ako se uključi utjecaj jednokratnih stavki vrijednosnog usklađenja dugotrajne imovine, normalizirana EBITDA iznosi 219,9 milijuna kuna. Normalizirana EBITDA marža iznosi 7,4 posto. Ugovoreno je novih poslova u iznosu od 3,74 milijarde kuna. Book-to-bill ratio, novougovoreni poslovi u odnosu na realizirane u tekućoj godini, iznosi 1,26. Backlog na kraju 2020. godine iznosi 4,1 milijardu kuna i veći je 22,8 posto u odnosu na stanje na početku godine. 

Uprava Društva, koja je u novom sastavu započela s  radom početkom 2020. godine, pokrenula je izradu Integralne strategije Grupe 2020+ i utvrdila strateške prioritete za naredno razdoblje. Strateški prioriteti fokusirani su na razvojno-inovacijski potencijal Grupe, ključne proizvodne kapacitete i njihovu modernizaciju te daljnje jačanje sinergije cijele Grupe. U narednom razdoblju Grupa KONČAR veliki potencijal vidi u obnovljivim izvorima energije te dodatnom smanjenju štetnog utjecaja na okoliš, ali i iskoraku u digitalizaciji postojećih proizvoda i usluga te proizvodnih kapaciteta. Osigurana likvidnost, niska razina zaduženosti te dobra ugovorenost za godine koje slijede zasigurno će olakšati ostvarenje predviđenih planova i ciljeva.

Najčitaniji članci