News

Komentari 1

Manje su kamate na kredite

Manje su  kamate na kredite

Mnoge su banke od prvog siječnja smanjile kamatne stope. Iako nije puno, rata prosječnog stambenog kredita bit će manja za stotinjak kuna

Kamate na kredite su manje za sve koji su ugovorili promjenjivu kamatu, rekli su u Hrvatskoj poštanskoj banci.
Ovoga puta to smanjenje kamate nije veliko, za 0,06 posto kod kredita u kunama i 0,05 posto kod kredita u eurima. Temelji se na Nacionalnoj referentnoj stopi (NRS) koju izračunava Hrvatska narodna banka (HNB) prema procjeni troškova kredita.


- Tim smanjenjem u siječnju 2021., uz ono iz srpnja prošle godine, klijentima će biti umanjena kamata za 0,14 posto za kredite u kunama i 0,11 posto za kredite vezane uz euro. Od početka primjene NRS-a 2013. godine smanjenje kamata je 2,30 posto za kredite u kunama i 3,09 posto za kredite u eurima - izračunali su u Hrvatskoj poštanskoj banci.  


I iz OTP banke su rekli da će kamate na sve kredite, postojeće i nove s promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz NRS1 biti manje za 0,06, odnosno 0,05 posto. Isto je i u Istarskoj kreditnoj banci Umag (IKB) te u Zagrebačkoj banci.


No iz Erste banke kažu da se to smanjenje ne odnosi na sve.


- Erste banka od 1. siječnja snižava kamatne stope na postojeće kredite s promjenjivom kamatnom stopom koji su ugovoreni prije 9. siječnja 2013. Manja kamata će biti vidljiva na anuitetima koji dospijevaju u veljači, a smanjenje je, ovisno o valuti kredita, od 0,14 do 0,37 posto - kažu u Erste banci.

U šest mjeseci 82 eura manje

Izračunali su da će klijentu koji je 2010. podigao stambeni kredit na 28 godina u iznosu od 100.000 eura i plaća anuitet 508,92 eura, novi anuitet od 1. siječnja 2021. s dospijećem 1. veljače iznositi 495,24 eura, odnosno 13,68 eura manje. Za šest mjeseci će ukupno platiti 82,08 eura manje nego u prethodnom razdoblju.

Građani sve više štede

Prema istraživanju u EU, građani sve više štede i boje se trošiti zbog neizvjesne gospodarske situacije. I kod nas je porasla štednja, a iz HNB-a navode da su u studenome građani imali 10 milijardi kuna više ušteđevine nego u istom mjesecu 2019. Iz banaka su nam odgovorili da građani najviše štede po viđenju, a sve manje novac oročuju. U Addiko banci je oročene štednje 21 posto, a većina po viđenju, iako nema kamata ako novac samo stoji na tekućem računu, ali se mogu ugovoriti i drugi modeli štednje. U većini banaka kamata je 0,01 posto ako je novac samo na računu, a 0,02 posto za oročenu štednju

Najčitaniji članci