News

Komentari 2

Miletić: 'Rovinjska bolnica primjer je da se i u zdravstvu može poslovati bez gubitka'

Miletić: 'Rovinjska bolnica primjer je da se i u zdravstvu može poslovati bez gubitka'

Župan Miletić je istaknuo kako je Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat" u Rovinju od 2019. do 2021. godine, u proširenje djelatnosti te adaptaciju bolničkih zgrada uložila 20 milijuna kuna

Istarski župan Boris Miletić rekao je u utorak prilikom posjeta Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ u Rovinju da je ta zdravstvena ustanova dokaz i ogledni primjer da se i u zdravstvu može poslovati bez gubitka.

Istaknuvši kako je ta bolnica, kao županijska ustanova uz Opću bolnicu Pula, Nastavni zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za hitnu medicinu te Istarske domove zdravlja, ključni segment zdravstvenih ustanova na području Istarske županije, Miletić je rekao da je od iznimne važnosti spomenuti sve radove i adaptacije te izgradnju bazena i uređenje parka u njezinu krugu.

Međutim, po njegovu mišljenju, ono što je najvažnije jest velika potreba za centrom za dječju rehabilitaciju, a nažalost, kako je rekao, "trendovi govore da će u budućnosti ta potreba biti još izraženija".

S tim u vezi župan Miletić je istaknuo kako je Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat" u Rovinju od 2019. do 2021. godine, u proširenje djelatnosti te adaptaciju bolničkih zgrada uložila 20 milijuna kuna.

Ravnatelj bolnice dr. Marinko Rade podsjetio je na radove na glavnoj zgrade bolnice, u kojoj je smještena poliklinika i u kojoj su domaći pacijenti te na kojoj su promijenjeni krov i fasada.

Planirana investicija iznosila je 3,848 milijuna kuna, no zahvaljujući racionalnom nadzoru posao se uspio realizirati u punom opsegu za 3,611 milijuna kuna, a ušteđeni novac upotrijebit će se za uređenje bolničkog parka.

- Bolnica je proširila svoj djelokrug rada na neurologiju, pedijatriju, neuropedijatriju, dječju ortopediju, dječju rehabilitaciju, kliničku psihologiju, logopediju, edukacijsku rehabilitaciju te tako značajno povećala broj ambulanti, kao i spektar nuđenih usluga. Zadnja faza obnove predviđa adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju - rekao je dr. Rade i dodao da se svake godine u Istarskoj županiji rađa 150 djece s neurorizikom.

- Kako se djeca prate do njihove sedme godine života, to čini najmanje 1050 djece, i obitelji, koje će rovinjska bolnica od sada pokrivati. Time rješavamo problem čestih putovanja velikog broja obitelji u KBC Rijeka i KBC Zagreb radi praćenja i liječenja te najranjivije populacije te im omogućavamo zdravstvenu zaštitu u blizini njihova mjesta prebivališta ili boravišta. Upravo osnivanjem centra za dječju rehabilitaciju te formiranjem tima za ranu intervenciju stvaramo pretpostavke za ostvarenje svih tih ciljeva - poručio je dr. Rade. 

Najčitaniji članci