News

Komentari 39

Najčešća pitanja i odgovori: Sve što vas zanima o propusnicama

Najčešća pitanja i odgovori: Sve što vas zanima o propusnicama

Od srijedu na snagu stupaju propusnice, a Davor Božinović izjavio je da je, među podnesenim zahtjevima za izdavanje propusnica, najviše onih što su ih predale tvrtke koji planiraju i dalje poslovati

Ravnateljstvo civilne zaštite na službenim stranicama objavilo je sva pitanja i odgovore oko propusnica, s obzirom na to da je u ponedjeljak do 18 sati zaprimljeno oko 35 tisuća zahtjeva za propusnice, odbijeno ih je više od 60 posto. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

PITANJE:

Treba li osoba koja se trenutku donošenja Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj zatekne u drugoj županiji prilikom povratka u županiju u kojoj ima prebivalište ili boravište, imati propusnicu?

ODGOVOR:

Za povratak u županiju prebivališta ili boravišta propusnica nije potrebna.

PITANJE:

Trebaju li djeca / maloljetne osobe imati propusnicu u slučaju napuštanja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište, ako je napuštaju zajedno s roditeljima?

ODGOVOR:

Djeca / maloljetne osobe ne trebaju imati propusnicu u slučaju napuštanja županije, ako je napuštaju zajedno s roditeljima. Preporuča se županijskim stožerima civilne zaštite na propusnicama roditelja navesti imena maloljetne djece koja s njima putuju.

PITANJE:

Mora li vozač taxi vozila imati propusnicu ako obavlja vožnju izvan županije u kojoj ima prebivalište ili boravište?

ODGOVOR:

Vozač taxi vozila ne mora imati propusnicu ako obavlja vožnju izvan županije u kojoj ima prebivalište ili boravište, uz uvjet da prevozi stranku koja ima valjanu propusnicu. Ako je sam u vozilu ne može napuštati županiju bez propusnice.

PITANJE:

Može li se dobiti propusnica radi obilaska starih roditelja u drugoj županiji?

ODGOVOR:

Ne, jer to je rizik za širenje bolesti, a nije nužno neophodno.

PITANJE:

Što ako se radi o teško bolesnom članu uže obitelji ako prijeti opasnost od smrti?

ODGOVOR:

U takvom slučaju treba se, uz potvrdu liječnika, obratiti za propusnicu Ravnateljstvu civilne zaštite.

PITANJE:

Treba li osoba koja u svojstvu vozača prevozi drugu osobu koja posjeduje valjanu propusnicu (npr. otac ili suprug prevozi zdravstvenu djelatnicu s posla odnosno na posao) imati propusnicu?

ODGOVOR:

Osobi koja u svojstvu vozača prevozi drugu osobu koja posjeduje valjanu propusnicu izdaje se propusnica za tu svrhu.

PITANJE:

Može li osoba dobiti propusnicu za skrb o starijim i nemoćnim osobama?

ODGOVOR:

Osoba koja skrbi o starijim i nemoćnim osobama (čuvanje, skrb, njega i slično) može dobiti propusnicu, ako se uz zahtjev dostavi i mišljenje izabranog liječnika obiteljske medicine ili službe socijalne skrbi, kojim se potvrđuje da je osobi zbog koje se traži propusnica potrebna skrb i njega.

PITANJE:

Može li fizička osoba koja obavlja nužne poljoprivredne radove izvan svoje županije dobiti propusnicu?

ODGOVOR:

Fizička osoba koja ima potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan svoje županije može dobiti propusnicu, ali samo ako se radi o poslovima koji se moraju obaviti u vrijeme dok je Odluka na snazi.

PITANJE:

Mogu li članovi OPG-a dobiti  propusnicu ukoliko obavljaju nužne poslove izvan svoje županije?

ODGOVOR:

Ako članovi OPG-a posjeduju  objekte ili zemljište u kojem  se obavlja ili koje je potrebno za obavljanje djelatnosti OPG-a  izvan područja županije na kojem imaju  prebivalište ili boravište, isti mogu dobiti propusnicu, ali samo ako se radi o poslovima koji se moraju obaviti u vrijeme dok je Odluka na snazi.

PITANJE:

Može li osoba koja obavlja poslove temeljem ugovora student servisa ili ugovora o djelu ostvariti pravo na propusnicu?

ODGOVOR:

Osoba koja obavlja poslove temeljem ugovora  student servisa ili ugovora o djelu, čiji rad je neophodan za određene gospodarske subjekte ostvaruje pravo na propusnicu.

Zahtjev za propusnicu podnosi, uz potvrdu/izjavu poslodavca koji ima nužnu potrebu za njezinim radom, županijskom stožeru prema svom prebivalištu ili boravištu.

PITANJE:

Može li osoba koja obavlja nužne i neophodne sezonske poslove ostvariti pravo na propusnicu?

ODGOVOR:

Osoba koja obavlja sezonske poslove, čiji rad je neophodan za određene gospodarske subjekte (poslodavce) ostvaruje pravo na propusnicu.

Zahtjev za propusnicu podnosi, uz potvrdu/izjavu poslodavca koji ima nužnu potrebu za njezinim radom, županijskom stožeru prema svom prebivalištu ili boravištu.

PITANJE:

Je li uputnica za pregled dovoljna za napuštanje županije ili je potrebna i propusnica?

ODGOVOR:

Ne, uputnica ili drugi dokument izdan od liječnika obiteljske medicine (npr. popis izdanih uputnica) je dokument koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje propusnice koji se podnosi županijskom stožeru?

PITANJE:

Je li dobrovoljno davanje krvi razlog za dobivanje propusnice?

ODGOVOR:

Ne.

PITANJE:

Je li zakazani termin auto škole opravdani razlog za izdavanje propusnice?

ODGOVOR:

Ne.

PITANJE:

Može li osoba koja obavlja volonterski općekorisni rad ostvariti pravo na propusnicu?

ODGOVOR:

Osobi koja obavlja volonterski općekorisni rad može se izdati  propusnica, ako je rad koji obavlja neophodan u razdoblju dok je Odluka na snazi.

Zahtjev za propusnicu podnosi osoba koja obavlja volonterski rad županijskom stožeru civilne zaštite prema mjestu svog prebivališta ili boravišta, a zahtjevu prilaže potvrdu/izjavu udruge za koju obavlja općekorisni rad da je njezin rad neophodan u vrijeme dok je Odluka na snazi.

PITANJE:

Može li se osobi koja je članica braniteljske udruge i obavlja nužan i neophodan posao izdati propusnica?

ODGOVOR:

Osobi koja je članica braniteljske udruge i obavlja nužan i neophodan posao može se izdati propusnica, ako se taj rad neodgodivo mora obaviti za vrijeme dok je Odluka na snazi.

Zahtjev za propusnicu podnosi član braniteljske udruge županijskom stožeru civilne zaštite prema mjestu svog prebivališta ili boravišta, a zahtjevu prilaže potvrdu/izjavu braniteljske zadruge da se posao zbog kojeg traži propusnicu mora obaviti za vrijeme dok je Odluka na snazi.

PITANJE:

Može li osoba koja je vlasnik trgovačkog društava i obrta, a nije zaposlena u svom trgovačkom društvu ili obrtu, uz opravdan, nužan i neophodan razlog ostvariti pravo na propusnicu?

ODGOVOR:

Osoba koja je vlasnik trgovačkog društava i obrta, a nije zaposlena u trgovačkom društvu ili obrtu, uz opravdan, nužan i neophodan razlog ostvaruje pravo na propusnicu. Uz zahtjev, koji se podnosi županijskom stožeru prema mjestu prebivališta ili boravišta, potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu obrta/tvrtke (npr. izvadak iz sudskog registra) i navesti razlog zašto je potrebna propusnica.

PITANJE:

Tko podnosi zahtjev za propusnicu za osobu koja obavlja neophodan posao za poslodavca, a posao se ne može obaviti od kuće?

ODGOVOR:

Zahtjev za propusnicu za osobu koja obavlja neophodan posao za poslodavca, a posao se ne može obaviti od kuće, podnosi radnik uz potvrdu poslodavca da mu je neophodan.

PITANJE:

Tko podnosi i kako zahtjev za propusnicu za djelatnika stranog državljanina, koji obavlja neophodan posao, a nema nijednu vjerodajnicu?

ODGOVOR:

Zahtjev za propusnicu za djelatnika stranog državljanina koji obavlja neophodan posao za poslodavca podnosi on sam Ravnateljstvu civilne zaštite, uz potvrdu poslodavca da mu je neophodan.

PITANJE:

Tko izdaje propusnice dužnosnicima i službenicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i koji su opravdani razlozi?

ODGOVOR:

Županijski stožer prema mjestu prebivališta, a opravdani razlozi su poslovi koji su nužni i neophodni u vrijeme dok je Odluka na snazi.

PITANJE:

Može li se dobiti propusnica zbog odlaska u drugu županiju na pogreb?

ODGOVOR:

Može, ali samo u slučaju ako se radi o pogrebu člana najuže obitelji. 

PITANJE:

Može li osoba dobiti propusnicu za odlazak u županiju u kojoj je uplatila smještaj u hotelu?

ODGOVOR:

Osoba može dobiti propusnicu za odlazak u županiju u kojoj je uplatila smještaj uz uvjet da posjeduje valjani dokaz o uplati za hotel ili drugi smještajni objekt kojem nije obustavljen rad. Uplata mora biti izvršena najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23.12.2020. godine).

PITANJE:

Može li osoba dobiti propusnicu za odlazak na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni?

ODGOVOR:

Osoba može dobiti propusnicu za odlazak na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni uz predočenje dokaza o sudjelovanju na natjecanju, a zahtjev za propusnicu se upućuje Ravnateljstvu civilne zaštite. 

PITANJE:

Može li osoba dobiti propusnicu za omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom?

ODGOVOR:

Osoba može dobiti propusnicu za omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom uz predočenje dokaza iz sudske odluke. 

PITANJE:

Treba li stranim državljanima propusnica kada odlaze iz Republike Hrvatske ili putuju iz županije u kojoj ima boravište?

ODGOVOR:

Stranom državljaninu koji boravi na području Republike Hrvatske i želi napustiti Republiku Hrvatsku ili putovati izvan županije gdje boravi potrebna je propusnica, a treba ju zatražiti od Ravnateljstva civilne zaštite. 

PITANJE:

Treba li stranom državljaninu propusnica od graničnog prijelaza s Republikom Hrvatskom do mjesta boravka u županiji?

ODGOVOR:

Ne, ali strani državljani se mogu kretati najkraćim putem samo do mjesta gdje imaju osiguran smještaj. Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj ne mogu se kretati između županija, a za povratak u inozemstvo propusnica im nije potrebna.

PITANJE:

Treba li državljanima Republike Hrvatske propusnica kada dolaze iz inozemstva u Republiku Hrvatsku?

ODGOVOR:

Ne, ako imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Oni  se mogu kretati najkraćim putem do mjesta svog prebivališta u Republici Hrvatskoj, ali po povratku iz mjesta svog prebivališta u inozemstvo trebaju propusnicu izdanu od nadležnog županijskog stožera. Iznimno, ako naš državljanin ima prebivalište u inozemstvu, onda će mu na granici biti izdana propusnica do mjesta boravka u Republici Hrvatskoj (osiguranog smještaja). Za vrijeme boravka u Republici Hrvatskog ne može se kretati između županija, a za povratak u inozemstvo gdje ima prijavljeno prebivalište propusnica mu nije potrebna.

Donosimo kontakte koje su pojedine županije navele u priopćenjima ili na svojim službenim stranicama:

GRAD ZAGREB

Molimo građane da zahtjeve za izdavanjem propusnica upute putem sustava e-propusnice (dostupnom na adresi https://epropusnice.gov.hr/).

U slučajevima kada građani nisu u mogućnosti pristupiti sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke pošte na e-mail adrese koje se nalaze NA SLJEDEĆEM LINKU, a iznimno ukoliko ne postoji mogućnost podnošenja zahtjeva elektroničkim putem (putem sustava e-propusnica/ putem elektroničke pošte), isti se mogu podnijeti i osobno u sjedištima gradskih četvrti Grada Zagreba, prema mjestu prebivališta ili boravišta, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 15:00.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

U slučaju da pojedini građani nemaju pristup sustavu za izdavanje e-propusnica, za izdavanje propusnica iz gore navedena 2 razloga Stožeru civilne zaštite Zagrebačke županije možete se obratiti na e-mail adresu: propusnice@zagrebacka-zupanija.hr. Zahtjev za e-Propusnicu ne može se podnijeti telefonski!

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Osobe s prebivalištem, odnosno boravištem na području Osječko-baranjske županije propusnicu mogu zatražiti putem sustava e-propusnice.

Iznimno,  ako podnositelj zahtjeva nema mogućnost pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem maila na: propusnice@obz.hr.

U tom slučaju zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke:

•          IME I PREZIME

•          OIB

•          ADRESU STANOVANJA

•          RELACIJU PUTOVANJA

•          OBRAZLOŽENJE, ODNOSNO OPRAVDANOST ZAHTJEVA.

Iznimno, za osobe koje se ne koriste emailom, propusnica se može zatražiti i na telefone: 031/221-632, 031/221-645, 031/221-649.

ISTARSKA ŽUPANIJA

Sustav „e-Propusnice“ javno je dostupan na sljedećoj adresi: https://epropusnice.gov.hr ili možete poslati zahtjev na propusnice@istra-istria.hr

Također, tijekom dana će se ustrojiti za te potrebe telefonska linija s brojem    052/352-112

Dolazak osobno, moguć je isključivo uz prethodni dogovor telefonom.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Zahtjev za propusnicom se  UPUĆUJE ŽUPANIJSKOM STOŽERU PUTEM SUSTAVA E-PROPUSNICE ŠTO JE NAJBRŽI NAČIN  ZA DOBIVANJE PROPUSNICE.

U IZNIMNIM SLUČAJEVIMA ukoliko podnositelj ne može pristupiti sustavu e-propusnica, zahtjev se šalje na adresu elektroničke pošte -  propusnice@kckzz.hr. U tom slučaju zahtjev treba sadržavati: ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva.

Eventualna pitanja u vezi s izdavanjem propusnica mogu se uputiti i na telefonske brojeve: 048/658-204 i 048/658-206, informacije su dostupne od 08 do 22 sata.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Stanovnici naše Županije koji ne mogu ući u sustav e-propusnice mogu svoje zahtjeve uputiti na e-mali adresu: propusnice@pgz.hr ili ih zatražiti telefonom na broj 051/351-724. Na sve zahtjeve će se u najkraćem mogućem roku odgovoriti, za što je zaduženo 20 službenika PGŽ. Zbog specifične situacije otoka Raba do kojeg se dolazi prolaskom kroz Ličko-senjsku županiju, u dogovoru s njihovom policijskom upravom za odlazak ili dolazak s Raba neće trebati propusnice. 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Kontakt za izdavanje propusnica pri županijskom stožeru civilne zaštite je propusnice@kazup.hr te brojeve 091 4793 103 i 047 666 103.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

mail: propusnice@vusz.hr 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Sve informacije oko propusnica mogu pronaći na linku: http://www.bpz.hr/novosti/stozer_civilne_zastite/vazno_sve_informacije_o_izdavanju_propusnica.aspx#.X-CFEdhKiUk

ZAHTJEVE ZA IZDAVANJE PROPUSNICA MOGU UPUTITI NA E-MAIL ADRESU: propusnice@bpz.hr

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Od ponedjeljak 21. prosinca, svaki dan, od 8,00 do 22,00 sata, djelatnici Virovitičko-podravske županije dežurat će odgovarajući na sva pitanja koja vas zanimaju vezano za Propusnice.

- Svi oni kojima one budu trebale, a sukladno Odluci i Uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite RH, dobit će Propusnice u najkraćem mogućem roku – naglasio je načelnik Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije Marijo Klement.

Broj telefona, na koji će stanovnicima Virovitičko-podravske županije, djelatnici Županijske uprave odgovarati na pitanja je 033/743-112. Osim toga, svi zainteresirani se mogu javiti i na e-mail adrese, propusnice@vpz.hr s upitima na koje će im biti odgovoreno. Propusnice će biti potrebne od srijede 23. prosinca.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Propusnica se može zatražiti i putem mail adrese: propusnice@pszupanija.hr no jedino i samo za osobe koje nemaju pristup putem sustava NIAS (sustav e-Građani).

Detaljne upute o tome tko može dobiti propunicu možete pročitati ovdje. 

Telefon i dežurni mobitel:

034/290-228

099/403-6337

099/529-8248

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

KONTAKT STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE propusnice@smz.hr tel. 044/ 510-069 od 08-22 sata

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

Obavještavamo građane Bjelovarsko-bilogorske županije da se sa svojim upitima mogu obratiti Stožeru civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije od ponedjeljka 21. prosinca na brojeve telefona 043 278 – 181 i 043 278 – 182, odnosno na e-mail propusnice@bbz.hr gdje će se moći i podnijeti zahtjev za e-Propusnicu. Stožer civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije temeljem Odluke Ravnateljstva civilne zaštite osigurao je potrebnu opremu, službenike za izdavanje propusnica, tehniku, telefonske linije i mail adresu te će kada platforma za izdavanje propusnica na državnoj razini bude spremna županijski Stožer krenuti s izdavanjem e-Propusnica.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Stožer civilne zaštite Međimurske županije otvorio je e-mail adresu propusnice@medjimurska-zupanija.hr na koju će građani s područja Međimurske županije moći upućivati svoje zahtjeve za izdavanje propusnice. 

ZADARSKA ŽUPANIJA

Zahtjevi za izdavanje e-propusnica županijskom Stožeru civilne zaštite podnosi se prvenstveno putem aplikacije e-građani, a ukoliko ju netko od građana nema onda na adresu e-pošte epropusnice@zadarska-zupanija.hr

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

U slučaju da pojedini građani nemaju pristup sustavu za izdavanje e- propusnica, za izdavanje propusnica  Stožeru civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije možete se obratiti na e-mail adresu: propusnice@kzz.hr.

Najčitaniji članci