News

Komentari 4

Nijemci koje je vlada vraćala kući u jeku korona krize sami će morati platiti te letove...

"To je potrebno i zbog principa jednakog tretmana svih građana jer smo pri akciji vraćanja njemačkih državljana koji su ostali u inozemstvu koristili i komercijalne kompanije koje traže novac za svoju uslugu", rekao je njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD).

Njegovo ministarstvo je u ožujku i travnju organiziralo repatrijaciju njemačkih državljana kojima su zbog koronakrize obustavljeni povratni letovi. Po informacijama ministarstva, u Njemačku iz svih dijelova svijeta vraćeno oko 250.000 građana.

Tako će svi oni koji su kućama bili vraćeni zrakoplovima iznajmljenim od privatnih kompanija sljedećih dana dobiti račun za ovu uslugu.

Nijemci koje je vlada vraćala kući u jeku korona krize sami će morati platiti te letove...