Obavijesti

News

Komentari 1
IZ ŠKOLE POBJEGAO U RAT

'Noge su mi od ozeblina bile crne. Ali ni to me nije spriječilo da s Dinare uđem u Knin'

Sinjanin Ante Bilandžić u siječnju 1995. umalo je pao u neprijateljske ruke. Mjesec dana kasnije dobio je ozebline na Dinari. Ništa ga nije zaustavilo da uđe u kraljevski grad

Ante Bilandžić (46) imao je 17 i pol godina kad se 1993. ukrcao u kamion i otišao braniti domovinu. Još nije ni završio srednju prometnu školu. O odlasku u rat nije dvojio ni sekunde.

Komentari 1