News

Komentari 0

Nova lista na izborima: 'Želimo nove vjetrove u Fažani, nećemo primati vijećničku naknadu'

Nova lista na izborima: 'Želimo nove vjetrove u Fažani, nećemo primati vijećničku naknadu'

Unaprijed se odričemo vijećničke naknade, a u korist dobrobiti naših umirovljenika i primatelja socijalne pomoći, kažu kandidati nove liste

Inicijativa  "Novi vjetrovi Fažane", na čelu s nositeljem Sandijem Lančom te Tatjanom Margan Fabretto, Ivanom Pavelićem, Dubravkom Kezele, Vedranom Rabarom i Lidijom Udovički, predstavila je svoj plan i program koji nude biračima na predstojećim lokalnim izborima.

- Pozivamo sve mještane da nam se pridruže, ne samo kao sugovornici, suradnici i birači nego i kao mogući kandidati na listi za Općinsko vijeće. Svi zainteresirani nas mogu pronaći na našim internetskim stranicama www.novivjetrovifazane.com kao i na Facebook i Instagram stranicama gdje sugrađane očekujemo s našim prijedlozima ciljeva djelovanja i gdje su svi uvijek dobrodošli iznijeti razmišljanja, prijedloge i probleme - objavio je Lanča.

- Kandidati nezavisne liste građana Novi vjetrovi Fažane koji će se zalagati za nužna poboljšanja u radu naše općine i njenog Općinskog vijeća unaprijed se odriču vijećničke naknade, a u korist dobrobiti naših umirovljenika i primatelja socijalne pomoći. Prije izbora vrlo jasno poručujemo kako nikad nećemo pristati na koalicije i zakulisne kompromise zbog ostvarivanja stranačkih i osobnih interesa koji se prečesto stavljaju ispred najboljih interesa i najhitnijih potreba nestranačkih mještana naše općine. Nadalje, svojim djelovanjem želimo biti izravan glas građana kako bi cjelokupna zajednica direktnije i učinkovitije sudjelovala u odlukama vijeća, te putem vijeća kontrolirala rad općinske uprave u cilju podizanja razine kvalitete života svih stanovnika Fažane, kao i kreiranja raznovrsnijih i kvalitetnijih poslovnih perspektiva za našu djecu - dodali su u svom priopćenju.

- Činjenica je kako je Fažana iznimno napredovala u proteklih dvadeset godina, u smislu povećanja broja turista i povećanja općinskog proračuna, ali nažalost, činjenica je da taj razvoj većini mještana općine Fažana nije donio očekivan porast standarda, kao niti dugoročne, kvalitetne poslovne perspektive mladima, koji u zabrinjavajuće velikom broju napuštaju Fažanu. Stava smo kako je nedopustivo što je trenutačni vladajući saziv Općine bio nesposoban u proteklih dvanaest godina iskoristiti šansu enormnog punjenja proračuna od masovnog turizma, a ne uraditi ono što im je prva dužnost - osigurati budućnost za mlade naraštaje.
Također, omasovljenje turizma, bez jasne vizije i ikada donesene objedinjene strategije razvoja, rezultiralo je kaotičnim razvojem naše sredine i za sobom ostavilo puno neriješenih osnovnih problema kao što su: kanalizacija, oborinske vode, ugostiteljski i drugi otpad, urušavanje luke, parkinzi, invalidski pristupi javnim ustanovama i površinama, cjelodnevna igraonica za djecu predškolskog i školskog uzrasta, stalni prostor za okupljanje i djelovanje mladih… Naši nestranački i doista nezavisni vijećnici predlagat će i podupirati spomenute kao i druge prioritetne projekte, zauzimati se za zakonit i svekolikoj javnosti dostupan rad cjelokupnog općinskog vijeća te zahtijevati temeljitiji nadzor nad pripremom i savjesnim korištenjem općinskog proračuna.

U budućem mandatu Općinskog vijeća Fažane naši vijećnici usmjerit će svoje napore prema kreiranju većeg broja stalnih radnih mjesta kao i raznovrsnih novih izvora prihoda za sve mještane Fažane. U tom cilju, između ostalih inicijativa koje se pripremamo pokrenuti, inzistirat ćemo da planirane kapitalne investicije na preostaloj zemlji u vlasništvu općine Fažana budu uvjetovane dioničarskim pravom sudjelovanja naših sugrađana u tim unosnim projektima. Vrijeme je i da Valbandon napokon dobije svoj urbani centar društvenog života, a u cijeloj općini želimo raditi na podizanju kvalitete života invalida i napokon osigurati pravednu raspodjelu budućih socijalnih stanova. Na kraju, ne želimo da općina i dalje propušta sjajne mogućnosti povlačenja sredstava EU fondova za raznolike projekte, sve što možemo tako financirati mora biti iskorišteno. Zato želimo poručiti, zapuhali su Novi vjetrovi Fažane, pridružite nam se, unaprijedimo naš mali dio istarskog raja za buduće naraštaje i za opći boljitak svih mještana općine Fažana. Budimo primjer; na ponos svih naših sugrađana koji nas podržavaju - istaknuli su.   

    

Novi vjetrovi Fažane kažu da će se kroz svoj rad u vijeću zalagati za provođenje slijedećih ciljeva:

Ne želimo da mladi napuštaju Fažanu;  inicijative i projekte koje pokreće Općina, usmjeriti ka kreiranju dugoročnih i kvalitetnih poslovnih  mogućnosti i radnih mjesta za naše mlade, sve kako bismo zaustavili uznapredovali trend njihovog napuštanja Fažane.

Ne želimo izgubiti općinsko bogatstvo zauvijek; zahtijevat ćemo na sjednicama vijeća da svaki budući kapitalni investicijski projekt na općinskoj zemlji ponuđenoj na prodaju ili dugoročnu upotrebu velikim investitorima, bude uvjetovan s ponudom od ukupno 30 posto dioničarskog udjela u projektu svim stanovnicima Fažane. Ugledajmo se na primjer Bala, koje su dokazale kako ovakva partnerstva općine, velikih investitora i mještana mogu biti uspješna. U suprotnom, to bogatstvo koje pripada svim stanovnicima odlazi nepovratno u ruke pojedinaca, koji s njim raspolažu kako žele, a naši mještani gube neizmjeran izvor sigurnosti i dugoročnih prihoda za sebe i buduće generacije.

Ne želimo više gledati nered; krajnji je trenutak za uvođenje komunalnog reda na cjelokupnom prostoru općine Fažana - kanalizacija i oborinske vode još nisu riješene u mnogim dijelovima Fažane, kao ni otpad, buka, parkinzi, sanacija i proširenje komunalne luke, te zlouporaba javnih površina kao i neprohodnost dijela ulica stare jezgre Fažane za vozila invalida, što su samo neki od primjera osnovnih i još uvijek neriješenih problema.

Da, podržimo pravilan razvoj Valbandona; kroz redovna direktna savjetovanja i aktivnu suradnju s mještanima Valbandona, inicirat ćemo i podržavati projekte usmjerene ka razvoju urbanog centra društvenog života u Valbandonu.

Da, djeca i mladi Fažane trebaju svoj prostor; tražimo hitno kreiranje centra za kulturu i zabavu mladih Fažane - trajno legalno rješenje za centar mladih "Kasarna", ili iznalaženje alternativne lokacije za centar kulture i zabave, kojima će upravljati mladi. Nadalje, tražimo hitno kreiranje igraonice za djecu predškolskog i školskog uzrasta, a za te potrebe predlažemo staviti u funkciju MMC u koji su uložena znatna sredstva iz općinskog proračuna a isti se ne koristi se za direktne potrebe stanovnika Fažane. Zahtijevat ćemo konačnu realizaciju projekta skejt parka. Prepoznajemo važnost takvog projekta za mlade Fažance, kao i za promociju Fažane prema mladima cijelog svijeta.

Da, dragovoljan, volonterski rad u vijeću za opći boljitak naše zajednice; odreći ćemo se naknada koje jedinica lokalne samouprave isplaćuje vijećnicima po svakoj sjednici općinskog vijeća, a u korist naših umirovljenika, kao i potrebitih građana.

Da, solidarnost s potrebitima; zahtijevat ćemo nadzor nad pravednom  raspodjelom socijalnih stanova – kriteriji za dodjelu istih, moraju biti transparenti i pratiti stvarni socijalni status svakog pojedinca.

Da, riješiti invalidske pristupe; zahtijevat ćemo promptno rješavanje pristupa za invalide ljekarni, ambulanti i drugim javnim ustanovama, institucijama i površinama. Općina je ovo ključno pitanje za dobrobit svojih žitelja do sada konstantno zanemarivala.

Da, javne površine pripadaju svima nama; zahtijevat ćemo nadzor nad javnosti i zakonitosti raspodjela javnih površina i koncesija. Dosadašnje netransparentne i klijentelističke navike upravljanja raspodjelom javnih površina i koncesija ostavimo u prošlosti i razmišljajmo o boljoj i pravednijoj budućnosti!

Da, stvarna transparentnost proračuna; svaka kuna koja se troši iz proračuna mora biti jasno i javno obrazložena, kako bi svi stanovnici mogli imati uvid u korištenje sredstava, koja pripadaju svima nama.

Da, razvijajmo se zajedno; zahtijevat ćemo apsolutnu transparentnost i direktno sudjelovanje građana u postupku planiranja i realizacije razvojnih projekata svakog dijela općine, tako što ćemo na sjednicama vijeća uvjetovati našu suglasnost s projektima, provedbom temeljitih javnih rasprava u svakom stupnju procedure i stvarnim uvažavanjem zamjerki, prijedloga i potreba mještana.

Da, jamčimo vam detaljno i lako razumljivo izvješće sa svih sjednica vijeća; nastojat ćemo omogućiti višu razinu informiranosti i utjecaja stanovnika na razvoj same općine, putem direktnih razgovora na otvorenim sastancima jednom mjesečno, uvijek prije i nakon sjednice vijeća, te pri primitku prijedloga proračuna i svakog rebalansa proračuna.

Da, svi smo isti pred zakonom, svi imamo pravo na pravdu; osigurat ćemo besplatna pravna savjetovanja, ali i medijsku podršku pri eventualnim sporovima koje bi općina mogla povesti protiv sugrađana, ako postoje sumnje na zlouporabu javnih ovlasti od strane općine.

Da, korištenju EU fondova; zahtijevat ćemo da općina participira u svim mogućim natječajima za sredstva EU fondova. Umjesto toga koristila je direktna proračunska sredstva općine za financiranje projekata koji su se mogli financirati sredstvima EU fondova, dok su se proračunska sredstva mogla preusmjeravati na financiranje projekata koje nije moguće financirati preko Europske unije. Tako je općina propustila realizirati projekte kojima su se mogli riješiti brojni komunalni problemi. 
 

 

Najčitaniji članci