News

Komentari 5

Obnavljali crkvu u Rijeci pa našli kamen iz antičkog doba

Obnavljali crkvu u Rijeci pa našli kamen iz antičkog doba

Željko Bistrović iz Konzervatorskog odjela u Rijeci, predstavljajući nalaz, istaknuo je da je na kamenu piramidalnog oblika reljef s prikazom dva dupina i trozupcem, što su atributi boga mora Neptuna

Tijekom obnove crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u središtu Rijeke pronađen je vrijedan arheološki nalaz, kamen iz antičkog doba koji je služio kao podnožje križa na krovu crkve.

 Željko Bistrović iz Konzervatorskog odjela u Rijeci, predstavljajući nalaz, istaknuo je da je na kamenu piramidalnog oblika reljef s prikazom dva dupina i trozupcem, što su atributi boga mora Neptuna. Taj motiv iz antike pojavljuje se i u ranom kršćanstvu, te kasnije ponovno u renesansi i baroku, rekao je.

 Uspoređujući ovaj kamen i reljef na njemu sa sličnim nalazima na području sjevernog Jadrana, posebno u antičkoj Akvileji, utvrđeno je da je izvorno bio gornji dio nadgrobnog spomenika iz rimskog doba. Pretpostavlja se da je postavljen kao nosač križa u razdoblju renesanse, tijekom obnove crkve nakon venecijanskog razaranja tadašnje Rijeke, rekao je Bistrović.

 To nije jedini antički spomenik ugrađen u crkvu, jer je i u pročelju dio nadgrobnog spomenika s neke od antičkih nekropola, dodao je.

 Poveznica boga mora Neptuna i Bogorodice je u tome što je ona i zaštitnica pomoraca, štuje se kao Stella Maris, i posvećene su joj brojne župne crkve obalnih i otočnih župnih crkvi.

 Župnik crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije  Sanjin Francetić istaknuo je da se ta crkva obnavlja desetljećima, a intenzivnije proteklih 30-tak godina. Vrijednost radova u tijeku je 400 tisuća kuna, u čemu sudjeluje Ministarstvo kutlure sa 150 tisuća kuna, a ostalo osiguravaju župa i nadbiskupija te donatori, rekao je Francetić. 

Najčitaniji članci