News

Komentari 0

Plenković je čovjek od principa i drži ih se i u najvećim aferama

Plenković je čovjek od principa i drži ih se i u najvećim aferama

Lojalnost je načelno vrlo pozitivna ljudska osobina. Dok se ne zapitamo jednostavno pitanje: Ako ih brani usred bjelodanih afera, na što im je sve spreman progledati kroz prste dok mediji nisu otkrili ništa?

Postoji pravilo koje ocrtava karakter čovjeka. Naizgled je jednostavno. Glasi da čovjek testira svoje principe kad je teško, kad se primjenjuju na njega. Jer svatko ima principe, može moralizirati i osuđivati, ali je ključ kako će se ponašati kad se on sam ili njemu bližnji nađu u nekoj situaciji. Andrej Plenković je pokazao da se drži principa i kad je teško. Principa lojalnosti. Dokazuje to otkako je na vlasti, a i u zadnjem slučaju Gabrijele Žalac.