News

Komentari 12

Posljednja plovidba Ante Mrvice

U splitskoj trajektnoj luci sirene su posljednji put pozdravile Antu Mrvicu, umirovljenog koordinatora Jadrolinije, na njegovoj zadnjoj plovidbi, u trenutku kada je isplovljavao trajekt prema Žirju gdje će Mrvica danas biti pokopan

Šibenik: Oproštaj od kapetana Ante Mrvice u šibenskoj luci uz sirene brodova Jadrolinije