News

Komentari 3

Report o savezu Puljak-Tomašević: Jesu li još uvijek kandidati za Banske dvore?

Report o savezu Puljak-Tomašević: Jesu li još uvijek kandidati za Banske dvore?

NOVI EXPRESS Tomašević na čelu zeleno-lijeve koalicije i Puljak djelovali su kao da će na sljedećim parlamentarnim izborima biti ozbiljni takmaci HDZ-u. Ali u sudaru sa životom stvari nisu baš takve...

Nakon svibanjskih lokalnih izbora učinilo se da je Hrvatsku zahvatio “risorgimento” - preporodni val, koji je u dva ključna grada, Zagrebu i Splitu, uvjerljivo (u Zagrebu i trijumfalno) pomeo protivnike i uspeo se na vlast. Tomislav Tomašević i njegova šarena, zeleno-lijeva koalicija, i atomski fizičar, Ivica Puljak, djelovali su kao ljudi nade koji će na sljedećim parlamentarnim izborima možda preuzeti cijelu Hrvatsku. Sandra Bančić već je spominjana kao moguća premijerka. No u sudaru sa životom, fantazija o preporoditeljima pokazala se preuranjenom, možda još ne i pogrešnom. Kakav su rezultat, na prvom prolaznom vremenu, zabilježili Tomašević i Puljak?