Obavijesti

News

Komentari 3

Sabor raspravlja o rebalansu proračuna: Stiglo je oko 70 amandmana, većinom iz oporbe

Sabor raspravlja o rebalansu proračuna: Stiglo je oko 70 amandmana, većinom iz oporbe

Oporbenjaci amandmanima traže i više novca za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije kao i za provedbu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova

Hrvatski sabor u četvrtak nastavlja sjednicu izjašnjavanjem o amandmanima na prijedlog rebalansa državnog proračuna za ovu godinu, kojim se predviđa povećanje prihoda za 6,6 milijardi kuna, a rashoda za 10,9 milijardi kuna.

Na prijedlog rebalansa proračuna stiglo je 70-ak amandmana od kojih je većinu podnijela oporba, vezano uz proračunska sredstva predviđena, među ostalim, za socijalnu politiku, obrazovanje, sanaciju štete od potresa u Zagrebu, očuvanje kulturne baštine i demografsku politiku.

Oporbenjaci amandmanima traže i više novca za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije kao i za provedbu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova.

Na dnevnom redu su i izvješća o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima u 2020. i 2021. godini. Za protuminsko djelovanje u 2020. potrošeno je 417,6 milijuna kuna, a 2021. gotovo 385 milijuna kuna te je realizirano 94 posto planiranih sredstava.

Na početku 2020. godine minski sumnjivo područje u Hrvatskoj se prostiralo na 309,7 četvornih kilometara, te je obuhvaćao područje osam županija, da bi se krajem 2021. godine to područje smanjilo na 204,4 četvorna kilometra u sedam županija, navodi se u izvješćima.