News

Komentari 84

Službeno objavili Milanovićevu prvu odluku - osnovao je Ured

Službeno objavili Milanovićevu prvu odluku - osnovao je Ured

Ured će obavljati savjetodavne, administrativne, stručne i druge poslove u pripremi i skrbi oko priprema i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Milanović

U Narodnim novinama u četvrtak je objavljena prva odluka koju je kao 5. hrvatski predsjednik donio Zoran Milanović - ona o osnivanju Ureda predsjednika, a u skladu s tim na Pantovčaku je promijenjena ploča na kojoj od danas stoji natpis "Ured predsjednika Republike Hrvatske".

Ured će obavljati savjetodavne, administrativne, stručne i druge poslove u pripremi i skrbi oko priprema i provođenja odluka i akata koje donosi predsjednik Milanović te u obavljanju drugih njegovih Ustavom i zakonima utvrđenih ovlasti i obveza, a u okviru Ureda osnivaju se savjetodavna radna tijela - Kolegij predsjednika Republike, vijeća i povjerenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pojedine poslove iz svoga djelokruga Ured može obnašati u suradnji ili povjeravanjem poslova zajedničkim stručnim službama Vlade i Hrvatskoga sabora ili drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, odnosno ustanovama i tijelima državne i javne vlasti i postrojbama Oružanih snaga.

Za obavljanje poslova u Uredu Milanović će imenovati (odnosno razrješavati) predstojnika Ureda, pročelnika Kabineta, savjetnike i njihove pomoćnike, glavnog tajnika Ureda, šefa Protokola, glasnogovornik Ureda i pomoćnika glasnogovornika Ureda.

Oni će imati status dužnosnika i bez Milanovićevog odobrenja neće moći obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost.

Predstojnik Ureda za svoj rad odgovarat će Milanoviću, a ostali dužnosnici predsjedniku Republike i predstojniku Ureda.

Za obnašanje administrativnih i drugih poslova u Uredu će biti ustrojeni odgovarajući kabineti, službe, odjeli, odsjeci i druge unutarnje ustrojstvene jedinice. Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda, kojega unutar 60 dana treba donijeti predstojnik Ureda, bit će uređeni nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihovo ustrojstvo, djelokrug i način rada, broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova, zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značaja za rad Ureda koja nisu uređena današnjom Odlukom.

Pojedini poslovi koji se obavljaju u Uredu mogu se na temelju ugovora o djelu, autorskog ili drugog odgovarajućeg ugovora povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe u skladu s propisima kojima se uređuju obveznopravni odnosi.

Prema odluci, zbog specifičnosti poslova u Uredu, Milanović može - za obavljanje savjetodavnih i analitičkih poslova te poslova vezanih uz pripremu programa svojih aktivnosti - imenovati istaknute stručnjake radi obrade jednog ili više stručnih područja iz djelokruga Ureda, bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno bez zasnivanja dužnosničkog ili službeničkog statusa u Uredu, u rangu posebnih savjetnika i povjerenika.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestala je važiti Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a u Narodnim novinama danas su objavljene i njezine posljednje odluke - one o razrješenju osoba koje su činile njezine Ured, kao i odluke o prestanku rada vijeća i radnih skupina koje je osnovala.

Najčitaniji članci