Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata
67 komentara

#SPASI ME: Uoči prosvjeda objavili listu svojih zahtjeva

Organizatori prosvjeda su poručili da je Hrvatskoj potrebna nulta stopa tolerancije na nasilje te predlažu niz mjera koje bi povoljno utjecale na rad institucija, bolji pravni okvir i opću senzibilizaciju javnosti

67 komentara

U subotu u 5 do 12 sati na Trgu kralja Tomislava počinje prosvjed inicijative #SPASIME koji je organizirala Jelena Veljača

Iz inicijative su istaknuli da se zalažu za nultu stopu tolerancije na nasilje u Hrvatskoj te predlažu niz mjera koji bi povoljno utjecale na narod, institucije, bolji pravni okvir i opću senzibilizaciju javnosti. 

- Zahtijevamo dodatnu edukaciju profesionalaca koji u sustavu rade sa žrtvama nasilja - u policiji, pravosuđu, centrima za socijalnu skrb, medicinskim i odgojno/obrazovnim ustanovama. Istovremeno, nužno je ulagati sredstva kako bi se osigurali primjereniji uvjeti njihova rada i povećala se učinkovitost u zaštiti žrtava. 

Kako bi nulta tolerancija prema nasilju postala naša stvarnost, nužno je stvoriti učinkovit sustav potpore žrtvama do konačnog izlaska iz kruga nasilja i to: pružanjem dugoročne psihosocijalne podrške, bez predrasuda kojima se stigmatizira i sekundarno viktimizira, te pružanjem pomoći u osiguravanju egzistencijalnih uvjeta za izlazak iz nasilnih veza. Nužno je osigurati rehabilitacijske tretmane za nasilnike - poručili su. 

Dodaju i kako je važno educirati i senzibilizirati javnost jer smo svi odgovorni i dužni sprječavati nasilje.

Ovo su njihovi prijedlozi za uvođenje nulte stope tolerancije za nasilje u obitelji:

1. Zakonodavne izmjene i izmjene provedbene prakse 

- Nasilje u obitelji obavezno kvalificirati kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj do izmjena zakona neodložna uputa višeg državnog odvjetništva iz čl. 5. Poslovnika Državnog odvjetništva i Uputa Ravnateljstva policije da se tjelesno nasilje i spolno uznemiravanje u obitelji kvalificira kao kazneno djelo nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ-a 

- Obavezna uputa sudovima o zaštiti dostojanstva i sigurnosti žrtve nasilja u obitelji kao strane u postupku sukladno čl. 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Poglavlju VI. Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 

- Obavezna primjena zaštitnih mjera iz čl. 13. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji tako da će se, sukladno čl. 52. Konvencije, prednost uvijek dati sigurnosti žrtava ili osobama izloženim riziku

Izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji: 

- u čl. 10. st. 1. tako da se brišu t. 1 i 4 
- u t. 2. iza riječi 'djeci' dodaje se 'članu obitelji ili bliskoj osobi' 
- u čl. 12. st. 4. riječ 'može' zamjenjuje se riječju 'će', iza riječi 'potrebi' briše se riječ 'može' 
- u čl. 14. st. 1. riječ 'može' zamjenjuje se riječju 'će' 
- u čl. 15. st. 1. 'može se izreći' zamjenjuje se s: 'izreći će se'
- u čl. 16. st. 1. 'može se izreći' zamjenjuje se s: 'izreći će se' 
- u čl. 17. st. 1. 'može se izreći' zamjenjuje se s: 'izreći će se' 
- u čl. 18. st. 1. 'može se izreći' zamjenjuje se s: 'izreći će se' 

2. Edukacija i prevencija

Poduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti, propisanih Konvencijom te utvrđenih Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, a za koje su u državnom proračunu za 2019. godinu osigurana sredstva: 

- Kontinuirana međuresorna suradnja na prevenciji, sankcioniranju te javnom osuđivanju obiteljskog nasilja, sukladno već potpisanom Sporazumu o suradnji za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama:

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo obrazovanja i znanosti 

- Organizacija sveobuhvatne državne edukacijske kampanje nulta tolerancija na nasilje, s naglaskom na obavezu svakog pojedinca da spriječi i prijavi nasilje u obitelji 
- Organizacija obaveznih stručnih i periodičnih edukacija i senzibilizacija svih službenika i djelatnika koji u svome radu dolaze u doticaj s djecom i žrtvama nasilja o postupanju u takvim slučajevima, ranom prepoznavanju znakova nasilja 
- Koordinacija između Državnog odvjetništva, policije i centra za socijalnu skrb - mjesečni sastanci s temom prijava za obiteljsko nasilje i transparentno izvješćivanje o statističkim pokazateljima incidencije obiteljskog nasilja 
- U obrazovni sustav obavezno I neodložno uvrstiti edukaciju o obiteljskom i rodno uvjetovanom nasilju 

3. Osnaživanje institucija sustava 

- Uspostava obiteljskih sudova pri općinskim sudovima 
- Uspostava neovisnog tijela koje ima ovlasti po prijavama građanki i građana vršiti  nadzor nad radom institucija uključenih u pojedinačni slučaj 
- Izvaninstitucionalna podrška skloništima i savjetovalištima koje treba razumjeti kao integralni dio sustava zaštite žrtava, financijski ih podržati te uključivati u multisektorske timove u pojedinim slučajevima nasilja 
- Uvođenje zasebne, 24 sata dnevno i 7 dana tjedno dostupne, telefonske i internetske službe za podršku žrtvama nasilja.

 

Tema: Hrvatska

Možda vas zanima i ovo:
Message