News

Komentari 1

Stručnjaci o mučnom slučaju iz Splita: 'Najstrašnije je što su mladići sve to dobro isplanirali'

Stručnjaci o mučnom slučaju iz Splita: 'Najstrašnije je što su mladići sve to dobro isplanirali'

Ovo je ozbiljna poruka za sve naše odgojne faktore kaže psihijatar Ivan Urlić. Psihologinja Mia Roje Đapić dodaje da poruka žrtvi mora biti da je za nasilje isključivo odgovoran počinitelj nasilja

Ne ulazeći u konkretan slučaj, mogu reći da se žrtve seksualnog zlostavljanja često nose s dubokim sramom, krivnjom, osjećajem obilježenosti i stigmatiziranosti, kaže Mia Roje Đapić, dječja psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.