News

Komentari 5

Sud odlučio: Agrokor ne može angažirati dodatne savjetnike

Sud odlučio: Agrokor ne može angažirati dodatne savjetnike

Jedna (već postojeća) grupa savjetnika koja savjetuje i odgovara izvanrednom povjereniku će pripremiti prijedlog nagodbe, a druga grupa savjetnika bi se dodatno angažirala radi analize i revidiranja

Trgovački sud u Zagrebu u srijedu je rješenjem ukinuo odluku privremenog vjerovničkog vijeća o angažiranju dodatnih financijskih i pravnih savjetnika za vijeće, a koje bi plaćao Agrokor, te uputio izvanrednog povjerenika da po toj odluci ne zaključuje ugovore i ne vrši isplate. 

Sutkinja zagrebačkog Trgovačkog suda Nevenka Siladi Rstić rješenjem je ukinula odluku privremenog vjerovničkog vijeća, donesenu na 18. sjednici, održanoj korespondentnim putem 13. travnja, a kojom je "privremeno vjerovničko vijeće predložilo izvanrednom povjereniku, pored postojećih savjetnika izabranih od strane izvanrednog povjerenika, angažman dodatnih financijskih i pravnih savjetnika, inozemnih i domaćih, koji bi na trošak redovnog poslovanja u postupku izvanredne uprave, pružali usluge savjetovanja svakodobnim članovima vjerovničkog vijeća, polagali račun vjerovničkom vijeću i odgovarali vjerovničkom vijeću".

Tom je odlukom privremeno vjerovničko vijeće ujedno ovlastilo izvanrednog povjerenika da s novopredloženim savjetnicima dogovori financijske i druge uvjete njihovog angažmana i sklopi odgovarajuće ugovore, a Sud zaključkom daje uputu izvanrednom povjereniku da, do dana pravomoćnosti rješenja, "ne zaključuje ugovore i ne vrši isplate po navedenoj odluci privremenog vjerovničkog vijeća". 

U obrazloženju rješenja se podsjeća da je privremeno vjerovničko vijeće na spomenutoj sjednici predložilo izvanrednom povjereniku da vezano uz sastavljanje prijedloga nagodbe i pregovore oko konačnog teksta nagodbe "na odgovarajući način uspostaviti sustav dvostruke kontrole 'princip četiri oka' na način da se angažiraju dvije neovisne grupe međunarodnih i domaćih savjetnika koji raspolažu specifičnim stručnim znanjem i referencama". 

Jedna (već postojeća) grupa savjetnika koja savjetuje i odgovara izvanrednom povjereniku će pripremiti prijedlog nagodbe, a druga grupa savjetnika bi se dodatno angažirala radi analize i revidiranja prijedloga nagodbe koji predlaže izvanredni povjerenik te bi savjetovala i odgovarala svakodobnim članovima vjerovničkog vijeća, navodi se u obrazloženju.

Sud prenosi i da je točkom III. odluke privremenog vjerovničkog vijeća navedeno osam predloženih savjetnika, međunarodnih i domaćih, pravnih i financijskih, a točkom IV. ovlašten izvanredni povjerenik Fabris Peruško da s novopredloženim savjetnicima dogovori financijske i druge uvjete njihovog angažmana i sklopi odgovarajuće ugovore.

Zabranu provođenja te odluke podneskom od 25. travnja zatražio je Agram invest, pozivajući se na uputu Suda danu izvanrednom povjereniku 20. veljače 2018. 

Podneskom od 9. travnja i Franck je zatražio da Sud zabrani izvanrednom povjereniku angažiranje i plaćanje savjetnika privremenog vjerovničkog vijeća i/ili pojedinih članova tog vijeća iz sredstava Agrokora. 

Trgovački sud smatra da privremeno vjerovničko vijeće nije imalo zakonskih ovlasti donijeti odluku o angažmanu dodatnih savjetnika odnosno da takvu ovlast tom vijeću nije dao niti propisao Zakon o izvanrednoj upravi, a Stečajni zakon, koji se u postupku izvanredne uprave primjenjuje na odgovarajući način, takovu ovlast zabranjuje.

Podsjećajući da se pitanje eventualnih novih savjetnika pojavilo još na sjednici privremenog vjerovničkog vijeća 23. siječnja te da je izvanredni povjerenik zatražio od Suda upute, Sud navodi da je zaključkom od 20. veljače dao uputu - "da se iz imovine dužnika i njegovih povezanih i ovisnih društava ne mogu plaćati troškovi koji za pojedine vjerovnike nastanu njihovim sudjelovanjem u postupku jer, u postupku izvanredne uprave svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka". Pritom se poziva i na tadašnje obrazloženje, uz ostalo i na kogentnu odredbu članka 20. Stečajnog zakona "koja izričito propisuje da svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka (troškove sudjelovanja, pristupa ročištima, sastava podnesaka, plaćanja svojih savjetnika i dr.)". 

Sud u obrazloženju uz ostalo navodi i kako ne proizlazi ovlast privremenog vjerovničkog vijeća za odlučivanjem o savjetnicima, koji bi se plaćali iz redovnog poslovanja Agrokora. Ako članovi privremenog vjerovničkog vijeća zatrebaju takove usluge, one ne mogu ići na trošak Agrokora, tj. na trošak redovnog poslovanja, ističe Sud, podsjećajući i da su se neki članovi privremenog vjerovničkog vijeća na sjednici sredinom siječnja protivili angažmanu tih savjetnika. 

Najčitaniji članci