News

Komentari 9

Sv. Nedjelja na net stavlja i sve račune gradske tvrtke, vrtića...

Sv. Nedjelja na net stavlja i sve račune gradske tvrtke, vrtića...

Grad Sv. Nedjelja je tako izbio na prvo mjesto po transparentnosti trošenja, a odgovorili su i što čine na apel 24sata političarima da trebaju provesti reforme u javnoj upravi, rezanju poreza, digitalizaciji...

Grad Sveta Nedjelja prvi u Hrvatksoj je odlučio javno i lako pretraživo na internetu objaviti i račune i narudžbenice gradske tvrtke i ustanova. Već od ranije imaju čitav niz digitalnih usluga, poput svih troškova proračuna, javne nabave, aplikaciju za praćenje potrošnje u sportskim udrugama i klubovima. 

Lokalno komunalno poduzeće Svekom, dječji vrtić i kulturni centar su tako posljednji u nizu koji će javno objavljivati svoje račune.

-  Želimo inspirirati i druge da krenu našim primjerom i zato vjerujemo da će ovaj sustav povećati transparentnost kako u Svetoj Nedelji, tako i u cijeloj Hrvatskoj  - rekao je gradonačlenik Dario Zurovec koji se na izborima natječe na listi koalicije Fokus-Pametno-Stranka s imenom i prezimenom.

Zurovec se pohvalio da je u posljednje tri godine Sveta Nedelja je provela najveće porezno rasterećenje i uvela najbolje softvere za transparentnost, čime je postala najtransparentniji grad u Hrvatskoj. Dvije godine za redom proglašena je najboljim gradom za gospodarstvo, te je prva u Hrvatskoj uvela fiksni i varijabilni dio plaće za gradsku upravu temeljem ocjena građana.

Grad Sv. Nedjelja se inače i samoinicijativno odazvao na kampanju "Reforme odmah!" koju su pokrenuli 24sata kako bi političare podsjetili koje koji su stvarni problemi u zemlji koji se guraju pod tepih. U nastavku donosimo njihove odgovore cijelosti.

1. Ubrzajte i uredite neučinkovito pravosuđe
Iako nemamo utjecaj na pravosuđe, radimo na prevenciji da se što manje sporova događa. Grad Sveta Nedelja je možda i jedini grad u RH koji je o svom trošku proveo usklađivanje zemljišnih knjiga i katastra. Dakle cijelo područje grada je usklađeno stanje u zemljišnim knjigama i katastru, a uz to smo i za slučajeve gdje je bilo više suvlasnika na jednoj čestici rješavali i imovinsko-pravne odnose gdje je u većini slučajeva ostao upisan samo jedan (stvarni) vlasnik. Time se ubrzavaju investicije, ali i izbjegavaju imovinsko-pravni sporovi u budućnosti.


2. Pokrenite digitalizaciju i transparentnost
Grad Sveta Nedelja je najtransparentniji grad u RH. Dok grad Bjelovar ima tražilicu faktura, mi smo prvi u Hrvatskoj uveli online registar javne nabave u kojem se, osim svih faktura, mogu vidjeti i svi ugovori i narudžbenice bez obzira na iznos. Također je moguća i pretraga po ključnim riječima te izvoz podataka u excel za daljnju obradu. Digitalizirali smo i praćenje trošenja novca sportske i vatrogasne zajednice.
Pored toga, digitalizirali smo kroz GIS sve prostorne planove i komunalnu infrastrukturu, a kroz taj softver se može vidjeti i vlasništvo čestica te prijaviti komunalne probleme nakon čega se i prati njihovo rješavanje. Online prostorni planovi u kombinaciji s pregledom vlasništva čestica i usklađenih zemljišnih knjiga i katastra daju odličnu podlogu za ubrzanje investicija. 
Nadalje, uveli smo i prvi u Hrvatskoj online praćenje razina elektromagnetskog zračenja u stvarnom vremenu, a prošli tjedan smo predstavili i početak implementacije novog načina plaćanja komunalne naknade kriptovalutama po čemu smo među prvim gradovima u svijetu! Uveli smo i online ocjenjivanje gradskih službenika i namještenika.
Online izdavanje e-propusnica smo uveli samo 3 dana nakon uvođenja propusnica što je bilo znatno prije središnje države, a imamo i e-tržnicu, online pripreme za maturu i sl. 

3. Smanjite broj općina, gradova i županija
S obzirom da ovo nije pod ingerencijom grada, na ovo nismo mogli utjecati, no svakako tu inicijativu podržavamo.

4. Smanjite poreze i parafiskalne namete
U Svetoj Nedelji smo proveli najveće porezno rasterećenje u Hrvatskoj. Nismo se vodili politikom smanjenja poreza, nego potpunim ukidanjem. Cilj je bio da poslovni subjekti i građani, ne samo da plaćaju manje poreze, nego da uopće više o njima ne moraju misliti jer ih više nema. 
Ukinuli smo sljedeće poreze:
Prirez
Porez na potrošnju
Komunalni doprinos za stanogradnju 3 i više stana
Komunalni doprinos za kreativne industrije (npr. automobilska, IT, audiovizualne, savjetovanje, izdavaštvo,…), financijski sektor, obrazovanje, zdravstvo, …
Komunalnu naknadu za hotele, kampove i apartmanska naselja
Komunalnu naknadu u prvoj godini poslovanja
Naknadu za taksi dozvole
Pored toga, smanjili smo sljedeće poreze:
Komunalnu naknadu za oko 90% građana
Paušalni porez za iznajmljivače sveli na zakonski minimum

5. Javno upravljanje mora služiti građanima
Do sada smo jedini u Hrvatskoj uveli ocjenjivanje gradskih službenika i namještenika od strane građana, ali i njih međusobno, te temeljem toga fiksni i varijabilni dio plaće. Tako će oni najlošiji na kvartalnoj razini imati 10% manju plaću, a oni najbolji 10% veću plaću od dosadašnje. Te postotke bi stavili i veće, ali nismo mogli zbog zakonskih ograničenja. No dokazali smo da je vrednovanje rada u javnoj upravi moguće, a tko je pozvaniji ocijeniti kvalitetu usluge od onih koji tu uslugu plaćaju i koriste?
6. Smanjite javni sektor i privatizirajte imovinu
Grad Sveta Nedelja na plaće troši do 4% proračuna po čemu je među najefikasnijima u državi. Čak i ako se u to uključe gradske poduzeća, dolazi se do otprilike 9% što je neusporedivo manje od države koja na plaće troši preko 20% proračuna. Iako gradske imovine imamo malo, jedan od prvih poteza u mandatu je bila prodaja većine automobila u vlasništvu grada, a dio parcela u gradskom vlasništvu smo prodali putem javnog natječaja privatnim investitorima kako bi se iste stavile u funkciju.

7. Osigurajte bolje i modernije obrazovanje 
Kroz gradske vrtiće osiguravamo dodatne programe obrazovanja za djecu predškolske dobi poput stranih jezika, STEM programa i slično. Što se tiče osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, tu kao grad nemamo nadležnosti jer je to pod MZO i Zagrebačkom županijom. No svejedno radimo koliko možemo pa smo tako na našu inicijativu i sufinanciranjem te vođenjem projekta od strane grada Svete Nedelje, a u suradnji sa Zagrebačkom županijom, obnovili dvije osnovne škole dok ove godine krećemo u gradnju još jedne nove osnovne škole s dvoranom. Svake godine osiguravamo besplatne udžbenike i radne materijale, sufinanciramo školu u prirodi, nagrađujemo darovite učenike i njihove mentore, te imamo izdašan program stipendiranja po kriterijima izvrsnosti, deficitarnosti te socijalnom statusu. Srednjoškolcima sufinanciramo i autobusni prijevoz kako bi im bio u potpunosti besplatan. Uveli smo i besplatne online pripreme za državnu maturu.

Najčitaniji članci