News

Komentari 0

Tri četvrtine slovenskih rijeka onečišćene su mikroplastikom

Tri četvrtine slovenskih rijeka onečišćene su mikroplastikom

Analiza uzoraka sa 75 mjesta različitih rijeka pokazala je da je njih 44 sadržavalo mikroplastiku, plastične čestice manje od 5 milimetara

Većina slovenskih rijeka onečišćena je mikroplastikom, pokazao je projekt u kojemu su uz znanstvene laboratorije i ekološke udruge sudjelovali učenici osnovnih i srednjih škola koji su prikupljali uzorke vode.

Analiza uzoraka sa 75 mjesta različitih rijeka pokazala je da je njih 44 sadržavalo mikroplastiku, plastične čestice manje od 5 milimetara.

Najveća koncentracija mikroplastike utvrđena je u pretočnom akumulacijskom jezeru između Krškog i Brežica na rijeci Savi, priopćila je rezultate istraživanja udruga Ekolozi bez granica.

Po količini mikroplastike u izuzetim uzorcima slijedi voda rijeke Save kod Domžala, rijeke Krka kod Otočca i Novog Mesta zajedno s njenim pritokama, zatim Drava kod Maribora.

Od 32 rijeke kojih su vode bile analizirane uzorci bez mikroplastike bili su nađeni samo u slijedećim rijekama: Pesnica, Rižana, Zacurek, Rupovščica, Tržiška Bistrica i Ledava, ali će se stanje u njima pratiti novim uzimanjem uzoraka.

Najčešći materijal nađen u mikroplastikom onečišćenim rijekama je u obliku filmova nastalih raspadanjem plastičnih vrećica za kupnju, folija za pakiranje i folija za korištenje u poljoprivredi.

Prisutnost polistirena koji nastaje iz ambalaže ili materijala što se koristi u građevinsrstvu, otkrivena je uglavnom u rijekama u blizini gradova, pa tako i u vodi Ljubljanice koja teče kroz Ljubljanu, te u Dravi kod Maribora.

Rezultati analize voda predstavljeni su u okviru Mjeseca znanosti u kojemu je sudjelovalo 1400 učenika osnovnih i srednjih škola u Sloveniji kako bi se upoznali s ekološkom problematikom.

Ideja je potekla iz Njemačke s ambicijom da se proširi i na druge europske države, objavila je Slovenska tiskovna agencija STA.

Najčitaniji članci