News

Komentari 0

Uskoro dopunski manjinski izbori, 9 općina nema kandidata

Uskoro dopunski manjinski izbori, 9 općina nema kandidata

Dopunski manjinski izbori u Hrvatskoj raspisani su za 11 županijskih skupština, 16 gradskih i 55 općinskih vijeća.  Na razini 11 županija i 16 gradova imamo kandidacijske liste u svim jedinicama, naveli su iz DIP-a

U devet, od 55 općina u Hrvatskoj, u kojima su za 3. listopada raspisani dopunski manjinski izbori, nije zaprimljena ni jedna kandidacijska lista, pa se u njima izbori neće održati, doznaje se u srijedu u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP).

To su općine Štefanje, Velika Pisanica, Nova Bukovica, Vrsi i Petlovac u kojima je u općinska vijeća trebalo birati po jednog vijećnika iz srpske manjine, Petrijanec i Kotoriba u kojima je trebalo birati po jednog vijećnika iz romske, te Gunja i Bogdanovci u kojima je trebalo birati vijećnika iz bošnjačke, odnosno ukrajinske nacionalne manjine.

 Na razini 11 županija i 16 gradova imamo kandidacijske liste u svim jedinicama, naveli su iz DIP-a. Podsjećaju da je noćas u ponoć istekao rok do kojega su sve političke stranke i birači (nezavisne liste) mogle podnositi svoje kandidacijske liste.

 Tijekom srijede i četvrtka nadležna izborna povjerenstva odlučuju o pravovaljanosti tih listi i najkasnije do četvrtaka u ponoć objavit će sve pravovaljano predložene.

 Dopunski manjinski izbori raspisani su jer na redovitim lokalnim u svibnju u vijećima i skupštinama ukupno 82 općine, grada i županije nije osigurana dovoljna zastupljenost pripadnika šest nacionalnih manjina, konkretno srpske, bošnjačke, ukrajinske, romske, mađarske i talijanske, ali ni hrvatskog naroda koji je u manjini u općinama Borovu, Trpinji i Jagodnjaku, i u čija vijeća treba izabrati po jednog Hrvata.

Dopunski manjinski izbori u Hrvatskoj raspisani su za 11 županijskih skupština, 16 gradskih i 55 općinskih vijeća, a na njima je trebalo popuniti 74 vijećnička mjesta namijenjena za Srbe, 11 za Rome, četiri za Talijane, po tri za Hrvate, Mađare i Bošnjake i jedno za Ukrajince.

 S obzirom da u devet općina nije bilo kandidatura, te su brojke sada ponešto izmijenjene, no za konačan zaključak trebat će pričekati objavu pravovaljanih predloženih kandidacijskih listi.

 Popis jedinica u čijim predstavničkim tijelima nije osigurana odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, te broj njihovih članova koji nedostaje, objavljen je na mrežnoj stranici DIP-a.

Pravo glasa na dopunskim izborima ima 138 tisuća birača, pravo birati i biti biran imaju samo birači iz nacionalnih manjina odnosno hrvatskog naroda, za koje se provode dopunski izbori, a koji imaju prebivalište na području jedinice u kojoj se izbori održavaju.