News

Komentari 0

Više od polovine koncesijskih ugovora je isteklo ove godine

Više od polovine koncesijskih ugovora je isteklo ove godine

Prema stanju od 25. studenoga ove godine, od ukupno 8.889 aktivnih ugovora najveći se broj njih - 4.062 ili 45,7 posto - odnosi na koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

Početkom ovog tjedna u Registru koncesija bilo je evidentirano 20.266 ugovora o koncesijama, od čega je njih 43,9 posto bilo aktivno, dok je više od polovine ili 56,1 posto ugovora isteklo, podaci su Financijske agencije (Fina), koja operativno vodi registar. 

Od 20.266 evidentiranih ugovora o koncesijama, na dan 25. studenoga ove godine njih 8.889 je aktivno, a 11.377 ugovora je isteklo. 

Registar koncesija ustrojen je prije 15 godina kao jedinstvena elektronička evidencija ugovora i središnji izvor informacija o svim koncesijama ugovorenim na području Hrvatske. Sve koncesije ugovorene u Hrvatskoj upisuju se u jedinstveni Registar koncesija koji vodi Ministarstvo financija, a sve poslove operativnog vođenja obavlja Fina. 

Davatelji koncesija dužni su evidentirati i ažurirati u Registru podatke o ugovorenoj koncesiji i o promjenama ugovora u roku 10 dana od potpisa ugovora ili od nastalih promjena. Podaci se dnevno upisuju, stoga su na jednom mjestu dostupne informacije o svim koncesijama, točno i ažurno, objašnjavaju iz Fine, uz napomenu da je registar je javan te svatko, bez dokazivanja pravnog interesa, može imati uvid u javne podatke iz Registra putem aplikacije web servis Registar koncesija.

Analiza Fine pokazuje da ukupan broj evidentiranih ugovora o koncesijama kontinuirano raste - od 252 evidentirana ugovora o koncesiji 2005. godine do trenutnih 20.266 ugovora.

Najviše aktivnih ugovora se odnosi na koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

Prema stanju od 25. studenoga ove godine, od ukupno 8.889 aktivnih ugovora najveći se broj njih - 4.062 ili 45,7 posto - odnosi na koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe. 

Slijede ugovori o koncesiji za luku - 998 ili 11,2 posto ukupnog broja aktivnih ugovora o koncesijama te koncesije na pomorskom dobru - 729 ili 8,2 posto. 

Udio veći od pet posto među aktivnim ugovorima imaju tek još koncesije za zauzetu površinu odobrenog eksploatacijskog polja, njih je bilo 495 što je u ukupnom broju aktivnih ugovora udio od 5,6 posto. 

Na petom mjestu liste top 10 vrsta koncesija među aktivnim ugovorima su ugovori o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova s 233 aktivna ugovora (udio od 2,6 posto), a slijede koncesije za zahvaćanje vode za tehnološke potrebe s 222 aktivna ugovora (udio od 2,5 posto). 

Prema stanju od 25. studenoga ove godine, udio veći od dva posto među aktivnim ugovorima imali su još samo ugovori o koncesijama za istraživanje nafte i plina, kojih je bilo aktivno 187, čime su imali udio od 2,1 posto. 

Sedmo mjesto na listi odnosi se na ugovore za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (158 aktivnih ugovora), a slijede ugovori za koncesiju za eksploataciju plina (149) te za koncesiju za eksploataciju tehničko-građevnog kamena (135 aktivna ugovora). Time su te vrste koncesija u ukupnom broju aktivnih ugovora o koncesijama imale udio od 1,5 do 1,8 posto. 

 

Najčitaniji članci