Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom kvizu Synco Living

Uvjeti i pravila suradnje u nagradnom kvizu „Osvoji Synco Living Starter Kit“

1. Podaci o priređivaču nagradne igre

Ovim pravilima utvrđuje se način priređivanja nagradne igre „Osvoji Synco Living“ (u nastavku: nagradna igra) koju za priređivača Siemens d.o.o., Letališka cesta 29 C, Ljubljana, Slovenija (u nastavku: priređivač) provodi tehnički izvođač 24 sata d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu: tehnički izvođač).

2. Svrha nagradne igre 

Svrha je nagradne igre promidžba Siemensovih tehnologija za tehničku opremu objekata na web stranici www.24sata.hr i u izdanjima 24 sata. Oglašavanje i sudjelovanje u nagradnoj igri odvija se u skladu s propisima o oglašavanju proizvoda koje na tržište stavlja priređivač nagradne igre.

3. Sudionici 

Sudionici nagradne igre mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje na stranici www.24sata.hr/razdjelnici-topline, ispune nagradni kviz i obrazac svojim podacima (adresa e-pošte, ime i prezime, adresa stanovanja i poštanski broj). U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposlenici izvođača i tehničkog izvođača, članovi njihovih užih obitelji (bračni drug, izvanbračni partner, roditelji, djeca) i druge osobe koje na bilo koji način neposredno sudjeluju u provedbi nagradne igre. Pravna osoba ne može biti sudionik nagradne igre.

Sudionici mlađi od 15 godina morat će predočiti pisanu suglasnost roditelja za dostavljanje osobnih podataka kako bi mogli preuzeti nagradu. Kupnja proizvoda izvođača i tehničkog izvođača nagradne igre nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.

4. Način sudjelovanja i nagrade

Sudionici nagradne igre sudjeluju posjetom stranici www.24sata.hr/razdjelnici-topline.  Za sudjelovanje u nagradnoj igri treba ispuniti kviz i na kraju u obrazac unijeti svoje podatke (adresa e-pošte, ime i prezime). Sudionici sudjeluju u izvlačenju za glavnu nagradu slanjem svoje adrese e-pošte, adrese stanovanja te imena i prezimena putem obrasca. Prije slanja podataka, na kraju je potrebno potvrditi okvir koji se odnosi na suglasnost s pravilima nagradne igre.

Sudionici mogu sudjelovati u nagradnoj igri po jednom svakog dana. Bit će dodijeljene sljedeće nagrade.

Druga do šesta nagrada u vrijednosti svaka po 22,45 EUR: 

• 5 termostatskih setova za radijator koji se sastoje od termostatskog ventila i termostatske glave 

Prva  nagrada u vrijednosti 657,68 EUR:

• 1 Synco Living Starter kit koji se sastoji od panela za upravljanje i 4 pogona za radijatore. 

6. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra provodi se na području Republike Hrvatske i traje od (uključujući) 25.3.2015 do (uključujući) 15.05.2015. Priređivač si pridržava pravo za produljenje trajanja nagradne igre o čemu će obavijestiti na web stranici  www.24sata.hr/razdjelnici-topline. 

7. Podjela nagrada i obavijest o dobitnicima nagrada

Nagrade pripadaju 6 sudionika koji 

-  su u najkraćem vremenu pravilno odgovorili na sva pitanja u kvizu
 ispunjavaju uvjete i pravila sudjelovanja u kvizu. 

Sudioniku koji je u najkraće vrijeme pravilno odgovorio na sva pitanja u kvizu pripada prva nagrada, a ostalih 5 sudionika sa najkraćim vremenom pravilnog odgovaranja na sva pitanja kviza pripadaju utješne nagrade. 

Sudionici sudjeluju u nagradnom kvizu s poslanim podacima – adresom e-pošte te imenom i prezimenom. 

Ime i prezime dobitnika nagrade bit će objavljeni na stranici www.24sata.hr/razdjelnici-topline. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi se sudionici nagradne igre izrijekom i neopozivo slažu s objavljivanjem navedenih podataka na spomenutom web mjestu. Priređivač nagradne igre obavijestit će dobitnika i putem elektroničke pošte koju korisnik dostavlja ispunjavanjem obrasca na stranici www.24sata.hr/razdjelnici-topline. Rezultat nagradnog kviza je konačan, a žalba protiv njega nije moguća.

8. Preuzimanje i instalacija nagrade 

Nagrada se ne može zamijeniti niti se može zahtijevati njezina novčana protuvrijednost.  Dobitnik može prenijeti nagradu na drugu osobu i u tom slučaju sam izvršiti predaju nagrade drugoj osobi. 

Priređivač će NAGRADE poslati poštom o svojem trošku na adresu koju će dobitnik navesti u obrascu na www.24sata.hr/razdjelnici-topline.

Kako bi dobio nagradu, sudionik mora ispuniti uvjete iz članka 3. te biti suglasan s pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnoj igri “Osvoji Synco Living”. 

Ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade utvrđene ovim pravilima, odnosno ako odbije primiti nagradu ili je ne preuzme u roku od 30 dana od datuma objave rezultata nagradnog kviza ili ne dostavi potrebne podatke, smatrat će se da ne želi primiti nagradu te će time priređivač nagradne igre biti oslobođen svih obveza prema dobitniku temeljem ove nagradne igre.

Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade:

• ako dobitnik nagrade ne ispuni uvjete za preuzimanje nagrade
• ako se pojavi sumnja u istovjetnost podataka
• ako se utvrdi da je korisnik sudjelovao u igri protivno pravilima i uvjetima nagradne igre
• ako dobitnik ne preuzme nagradu do određenog datuma bez opravdanog razloga

Priređivač ne preuzima odgovornosti za instalaciju nagrade za koju je odgovoran dobitnik nagrade. Priređivač će dobitniku zajedno s nagradom dostaviti informacije o mreži ovlaštenih servisera i instalatera koje dobitnik nagrade može kontaktirati za instalaciju. 

9. Ograničenje odgovornosti

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:

• (ne)djelovanje web stranice tehničkog izvođača
• sve ostale aktivnosti na web stranici tehničkog izvođača
• nedjelovanje web stranice tehničkog izvođača kao posljedice prekida rada mreže ugovornih partnera, prekida napajanja ili drugih tehničkih smetnji koje bi privremeno mogle ometati korištenje usluge
• bilo kakve posljedice koje bi sudionici mogli pretrpjeti zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju
• bilo kakve posljedice korištenja nagrada. 

10. Porezne obveze

Priređivač će za dobitnike nagrada uplatiti predujam poreza na dohodak na temelju vrijednosti nagrade koje premašuju zakonom utvrđenu vrijednost za plaćanje poreza na dohodak sukladno važećim propisima. Eventualnu doplatu poreza na dohodak temeljem godišnjeg poreznog rješenja koja bi mogla biti posljedica primanja nagrade snosi priređivač nagradne igre.

Dobitnik je u tu svrhu prilikom preuzimanja nagrade dužan priređivaču predočiti točne osobne podatke i podatke o poreznom statusu: ime i prezime, adresu, OIB i poreznu upravu. Priređivač nagradne igre može u slučaju predočenja netočnih ili nepotpunih podataka odbiti predati nagradu.

11. Zaštita osobnih podataka 

Svi osobni podaci zaštićeni su u skladu s člankom 11. ovih pravila i u skladu s općim aktima priređivača nagradne igre na području zaštite osobnih podataka te sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (ZZOP)

Sudionici nagradne igre izrijekom izražavaju svoju suglasnost da priređivač i naručitelj nagradne igre mogu upotrijebiti osobne podatke koje sudionici dostave u sklopu sudjelovanja u nagradnoj igri za potrebe ove nagradne igre te za vlastite marketinške aktivnosti (slanje i objavljivanje obavijesti o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i drugim promidžbenim aktivnostima priređivača i naručitelja nagradne igre).

Sudionik nagradne igre ili njegov zakonski zastupnik može pismeno opozvati svoju suglasnost za upotrebu osobnih podataka prikupljenih u sklopu nagradne igre u svrhu marketinških aktivnosti slanjem e-pošte na adresu info.si@siemens.com. Dobitnik nagrade dopušta priređivaču nagradne igre objavljivanje svojih osobnih podataka u sredstvima javnog priopćavanja, na stranici www.24sata.hr/razdjelnici-topline na mreži Facebook te na Internetu u svrhu izvješćivanja o rezultatima izvlačenja, odnosno preuzimanja nagrade.

12. Pristup pravilima nagradne igre 

Upute za nagradnu igru nalaze se na stranici www.24sata.hr/razdjelnici-topline te su dostupne i stavljene na uvid svim sudionicima.

13. Ostale odredbe 

Priređivač ne odgovara za zakašnjele, nepotpune i pogrešno ispunjene prijave. Odluka priređivača nagradne igre o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom i pravilima povezanim s njom konačna je i vrijedi za sve sudionike.

Priređivač nagradne igre pridržava pravo na izmjenu ovih pravila iz pravnih, tehničkih ili komercijalnih razloga. Sudionici će o svim eventualnim izmjenama ovih pravila biti obaviješteni putem objave na stranici www.24sata.hr/razdjelnici-topline.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri na stranici www.24sata.hr/razdjelnici-topline sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima nagradne igre „Osvoji Synco Living “ te ih prihvaćaju i suglasni su s njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila smatrat će se primarnima u odnosu na sve eventualne druge objave u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo priređivač.

Za sve eventualne sporove koji se odnose na nagradnu igru i koji se ne mogu riješiti na sporazuman način nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Ova pravila stupaju na snagu danom prihvaćanja.

Priređivač nagradne igre:
Siemens d.o.o.

Message