Promo sadržaj

Komentari 0

Certifikacija međunarodnog standarda za borbu protiv korupcije dostupna i u RH

Certifikacija međunarodnog standarda za borbu protiv korupcije dostupna i u RH

Mito i korupcija i dalje predstavljaju gorući problem u javnom sektoru, koji često posljedično zahvaća i subjekte iz privatnog sektora.

Čak i sama sumnja na koruptivne radnje oduvijek je bila predmetom visokog interesa javnosti i medija te predstavljala značajan reputacijski rizik za pojedince i organizacije.

Lokalna i područna samouprava članica EU fokusirana je na dizanje transparentnosti poslovanja i borbu protiv mita i korupcije. Međunarodni standard ISO 37001 efikasan je alat koji čelnicima jedinica lokalne i područne samouprave omogućuje kontrolu nad poslovanjem nižih razina, osobito u području javne nabave. Zbog raširenosti korupcije, međunarodne organizacije koje sufinanciraju infrastrukturne projekte u uvjete financiranja subjekata sve češće uključuju i obvezu certificiranja poslovanja ovim ISO standardom.

ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems standard pruža bogat portfelj uspostave procesa i kontrolnih mjera koje subjekti mogu koristiti pri uspostavi procesa planiranja, implementacije, održavanja i provođenja definiranih zahtjeva standarda u suzbijanju mita i korupcije.

ISO 37001 primjenjiv je za sve organizacije, bilo da one djeluju u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

Certifikacijska kuća TÜV NORD certificira ovaj standard i na području Republike Hrvatske.

Više o standardu možete saznati ovdje.

Apicura cert