Promo sadržaj

Komentari 0

Doživi lakoću RBA gotovinskog kredita u RBA svijetu

Doživi lakoću RBA gotovinskog kredita u RBA svijetu

Postoji svijet gdje iskustvo podizanja gotovinskog kredita predstavlja neopisivu lakoću, gdje se osjećaš gotovo kao da lebdiš. To je taj RBA svijet, to je taj RBA osjećaj.

Tako lako!  Gotovo da sam lebdio u poslovnici kada su mi rekli: „Gotovinski je spreman, nadamo se da je spremna i vaša putna torba!“ Proletjelo je u čas i bilo je tako lako ostvariti sjajnu kamatu od 5,20%  (EKS 6,14%)*.  Novac se ubrzo nestrpljivo meškoljio na mojem računu, čekajući da zajedno doživimo avanturu Meksika! Sve sile su se otpustile i činilo mi se kao da već uzlijećem. Sjajno je doživjeti taj osjećaj!    

Ovaj kredit, moje je putovanje. Volio bih i da dva presjedanja i lutanja po aerodromima prođu tako lako, kao i odobravanje kredita. Prvi mi je put da letim, a i da idem u Meksiko. Kada bolje razmislim, prvi mi je put da dižem kredit. „Lebdjet ćeš, vidjet ćeš!“,  poruka je mojeg najboljeg prijatelja koji je već iskusan putnik i koji me je uputio u RBA svijet gdje su mi pružili podršku i učinili da se moje putovanje ostvari.  Tako daleka i neostvariva želja, tako je lako postala stvarna. I veliki sombrero kojeg  sam objesio na zid, uvijek me podsjeti na taj divan osjećaj!

Doživi i ti taj RBA osjećaj te iskoristi posebnu ponudu RBA gotovinskog kredita koja traje do 29. veljače 2020. godine.

Baci pogled na prednosti:

*fiksna kamatna stopa
Za iznos kredita 60.000,00 HRK s rokom otplate 84 mjeseca, uz fiksnu kamatnu stopu 5,20% za klijente Banke mjesečni anuitet iznosi 853,68 HRK. Uz pretpostavku isplate kredita 1.1.2020. i plaćanja interkalarne kamate do 31.01.2020. ona iznosi 255,74 HRK. Kamata za razdoblje otplate kredita je 11.709,12 HRK te je ukupan iznos za plaćanje 73.629,86 HRK. Efektivna kamatna stopa je 6,14%. U ukupan iznos za plaćanje i EKS uključen je trošak osiguranja plaćanja kredita u visini 1,5% iznosa kredita i mjesečna naknada za vođenje računa u visini 9,00 HRK.