Promo sadržaj

Komentari 0

Germania Sport pokrenula akciju Stop nasilju nad ženama donacijom sigurnoj kućI

Germania Sport pokrenula akciju Stop nasilju nad ženama donacijom sigurnoj kućI

Hvala na ovoj velikodušnoj donaciji kojom ćemo poboljšati uvjete života ženama koje su kod nas smještene ili dolaze u savjetovalište, naglasila je Jadranka Černjul, kooridnatorica Sigurne kuće

Ohrabrenje, poruka podrške, osjećaj da u društvu imaju oslonac i da nisu same… Sve od navedenog je veoma potrebno ženama koje su pretprele bilo kakav vid nasilja, a naša je odgovornost da ne zatvaramo oči pred problemom i da prijavimo svako nasilničko ponašanje. Jer žrtve za to često same nemaju snage. Zato je potrebno ustati i glasno reći – Stop nasilju nad ženama!“, istaknula je Kristina Džigurski, menadžerica korporativnih poslova u Germaniji, pod koje poslove između ostalog spada i društveno odgovorno poslovanje.

Germania Sport pokreće ovu akciju sa ciljem da potakne širu javnost i sve članove društva da se uključe u rješavanje problema. Država je tu da postavi zakonodavni i institucionalni okvir, ali za smanjenje crnih brojki i prevenciju nasilja je potrebna stalno educiranje javnosti da je nasilje u bilo kojem obliku nedopustivo.

Upravo je to misija Germanije, koja je prvi korak napravila posjetom i uručenjem donacije u iznosu 20.000 kuna Sigurnoj kući u Istri, koja već 15 godina osigurava besplatnu i sveobuhvatnu pomoć (savjetodavnu podršku i smještaj)  ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci.

Kako bismo osigurali sredstva za provedbu programa,  tijekom svih godina rada  javljamo se na 30 natječaja za dodjelu sredstava za programe i projekte u lokalnoj zajednici, te na natječaj  nadležnog Ministarstva. Iz godine u godinu, a sa krizom u društvu, sredstva su nam sve manja i sve nesigurnija. Ovom prilikom želimo zahvaliti Germaniji na velikodušnoj donaciji kojom ćemo poboljšati uvjete života ženama koje su kod nas smještene, kao i uvjete pružanja usluga ženama koje dolaze u savjetovalište. Izuzetna nam je čast što ste izabrali upravo nas, što govori o senzibiliziranosti za probleme marginaliziranih skupina našeg društva, kao što su žene i djeca žrtve obiteljskog nasilja”, naglasila je Jadranka Černjul, Kooridnatorica Sigurne kuće Istra.

Ova ustanova je uz potporu jedinica lokalne i regionalne samouprave na području Istarske županije opremila dva ureda, odnosno savjetovališta i dva skloništa za smještaj žena i djece žrtava nasilja, na tajnim lokacijama. Kroz njih je do sad prošlo 360 osoba (167 žena sa 193 djece).

Naš SOS telefon korisnicama pruža informacije o načinu rada i pomoći koju pružamo. U ovih 15 godina našeg rada zaprimile smo pozive od 1227 žena žrtava obiteljskog nasilja. Pored toga, naša savetovališta pružaju ženama besplatnu psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku. Do sada takva vrsta pomoći osigurana je za 995 korisnica kroz gotovo 8500 savjetodavnih susreta

Za žene koje su pretrpele nasilje, kao i njihovu djecu, najvažnija je mogućnost udaljavanja iz nasilnog obiteljskog okruženja i rješavanje pitanje njihove životne sigurnosti. Smještaj u sklonište uključuje uslugu besplatnog stanovanja,  praćenja i podrške u organiziranju i obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti te sveobuhvatnu savjetodavnu podršku - psihosocijalnu, psihološku i pravnu.

Također, veoma važan segment je i rad na prevenciji nasilja - kroz diskusijske radionice s mladima povećava se stupanj njihova znanja o oblicima nasilja u partnerskim vezama, te se potiču na promišljanje o kvalitetnijim partnerskim odnosima i nenasilnim načinima komunikacije. Do sada je održano 198 radionica i predstava forum kazališta sa ukupno 5518 učenika osnovnih i srednjih škola u Istarskoj županiji.

Zbog svega navedenog, Germania nastavlja s donacijama Sigurnim kućama diljem zemlje.