Promo sadržaj

Komentari 0

Pravila nagradnog natječaja "Grudalica"

Pravila nagradnog natječaja "Grudalica"

Članak 1.

A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb, OIB: 29524210204 (u daljnjem tekstu "Priređivač") organizira nagradni natječaj.

Naziv natječaja je: "Grudalica" (u daljnjem tekstu "Nagradni natječaj").

 

Članak 2.

Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

 

Članak 3.

Nagradni natječaj započet će dana 9.12.2021. godine i trajat će do dana 22.12.2021. godine do 23:59 sati na web adresi www.grudalica.a1.hr

Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na grudalica.a1.hr i na službenoj stranici Priređivača https://www.a1.hr.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

 

Članak 5.

Sudionici Nagradnog natječaja sudjeluju u Nagradnom natječaju na način da pristupe internetskoj lokaciji grudalica.a1.hr na kojem trebaju kliknuti na oznaku (poveznicu) „KRENI GRUDATI“ kako bi mogli sudjelovati u osvajanju nagrada. Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je proći sve korake navedene na gore navedenoj internetskoj lokaciji a koji se sastoje od: odabira grude, pisanja privatne poruke i slanja grude s porukom primatelju. Sudionici Nagradnog natječaja će prilikom pisanja poruke morati upisati podatke koji će uključivati: ime koje odaberu, svoju e-mail adresu kako bi ih Priređivač mogao kontaktirati u slučaju ako osvoje nagradu, te ime osobe kojoj šalju poruku. Sudionici u Nagradnom natječaju trebaju poslati što kreativniju poruku trećim osobama elektroničkim putem, putem jedne od ponuđenih opcija slanja: WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, e-mail, SMS.

Najkreativnije poruke sudionika će odabrati stručni žiri Priređivača Nagradnog natječaja.

 

Članak 6.

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja, tj. za potrebe uručivanja nagrade te će nakon toga podaci biti trajno obrisani. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici pristaju da u slučaju dobitka nagrade sudjeluju u promotivnim aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradnim natječajem.

 

Članak 7.

U Nagradnom natječaju bit će nagrađeno 6 najkreativnijih sudionika.

Nagrade su:

6x ZOOT iPhone XS sivi.

 

Dobitnici nagrada bit će zapisnički utvrđeni od strane Priređivača te će biti obaviješteni o osvajanju nagrade e-mailom te se obvezuju dostaviti svoje osobne podatke Priređivaču u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijesti od strane Priređivača (ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona).

Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

 

Članak 8.

Priređivač će objaviti dobitnike nagrada putem službene web stranice grudalica.a1.hr/ i na službenoj stranici Priređivača https://www.a1.hr najkasnije dana 24.12.2021. godine.

 

Članak 9.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici su suglasni da im se podaci objave na službenoj stranici Priređivača grudalica.a1.hr/ i na službenoj stranici Priređivača https://www.a1.hr. Ti podaci mogu uključivati ime i prezime.

 

Članak 10.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

 

Članak 11.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika, pod uvjetom da sudionik dostavi Priređivaču podatke navedene u članku 7. ovih pravila. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada.

 

Članak 12.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

 

Članak 13.

Sudionik u ovom Nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

 

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Zagreb, 01. prosinca 2021. godine