Obavijesti

Promo sadržaj

Komentari 0

Pravila nagradnog natječaja "Pronađi razliku"

Pravila nagradnog natječaja "Pronađi razliku"

Članak 1.

Prema ovim pravilima 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB 78093047651, i  Arena Center Zagreb d.o.o., Zagreb, Ulica Vice Vukova 6, OIB 83997642580 (dalje u tekstu pojedinačno kao: Priređivač, odnosno zajedno kao: Priređivači) priređuju nagradni natječaj naziva „Pronađi razliku“.

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za 24sata i Arena Centar.

Članak 3.

Nagradni natječaj „Pronađi razliku“ počinje 06. rujna 2019. od 11:00 sati i traje do 16. rujna 2019. do 11:00 sati.

Članak 4.

Fond nagrada u nagradnom natječaju  «Pronađi razliku» ukupno iznosi 10.000,00 kn s PDV-om, a nagrada je:

10x poklon kartica Arena Centra u vrijednosti 1.000,00kn

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Priređivači nisu odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika. Sudionici mogu biti sve fizičke osobe starije od 16 godina s prebivalištem u Hrvatskoj. Priređivači su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

Članak 5.

Uvjeti za sudjelovanje u natječaju su: 

- Svi sudionici koji u periodu od 06. rujna 2019. u 11:00 sati do 16. rujna 2019. u 11:00 sati pronađu ukupno devet razlika na tri ponuđena vizuala na web stranici www.pronađi-razliku.24sata.hr u što kraćem vremenu i na kraju ispune sve tražene podatke za sudjelovanje u nagradnom natječaju imat će mogućnost osvojiti nagradu. 

 

Dobitnici su 10 (deset) sudionika koji ostvare najbolje vrijeme sukladno uvjetima sudjelovanja iz prethodnog stavka. Ista osoba može biti dobitnik nagrade samo jednom.

 

Članak 6.

Proglašenje dobitnika održati će se 17. rujna 2019. u 12:00 sati na web portalu www.24sata.hr. Dobitnici će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade biti obavješteni telefonskim putem ili emailom, tj. putem kontakta kojeg su pružili Priređivačima sukladno čl.11. niže. 

 

Članak 7.

Priređivači nagradnog natječaja osiguravaju nagradu i jamče dobitniku njenu isporuku.

 

Članak 8.

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika, te ju on i preuzima u ime dobitnika.

 

Članak 9.

Trenutkom preuzimanja nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradnog natječaja prema dobitniku.

 

Članak 10.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati radnici Priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni radnici društva NEPI Croatia Management d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578 sa svojom užom obitelji.

 

Članak 11.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

 

Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, e-mail, kontakt broj), sukladno Pravilima o korištenju osobnih podataka niže. Navedeni podaci će biti upotrijebljeni za preuzimanje nagrade i direktni marketing, pod uvjetom da sudionici pristanu na primanje poruka marketinške prirode (newsletter).

Članak 12.

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika. 

Članak 13.

Nagradni natječaj može se prekinuti iz opravdanih razloga i u iznimnim okolnostima, zbog nastupa više sile. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem web stranice www.24sata.hr i www.arenacentar.hr.

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu. 

                                                         

Zagreb, 3. rujna 2019.

 

 

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „Pronađi razliku“, koji se održava od 06. rujna 2019. u 11:00 sati do 16. rujna 2019. u 11:00 sati i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz obrasca za prijavu (Ime, prezime, e-mail adresa i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1 te društvu Arena Center Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljima obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. i Arena Center Zagreb d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradnog natječaja te slanja informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva Arena Center Zagreb d.o.o., i to putem elektroničke pošte. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 90 (devedeset) dana, računajući od dana dovršetka nagradnog natječaja. Iznimno, osobni podaci dobitnika će se pohraniti na period koji odgovara roku za zastaru potraživanja, a u slučaju da društvu Arena Center Zagreb d.o.o. date privolu za slanje poruka marketinške prirode, osobni podaci će biti pohranjeni sve dok privolu ne povučete.

Izvršitelj obrade osobnih podataka koje zaprimi društvo Arena Center Zagreb d.o.o. jest društvo NEPI Croatia Management d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, Zagreb, OIB: 94739707578.

Također, osobni podaci dobitnika će biti objavljeni na internet stranicama društva 24sata d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Također, u slučaju da društvu Arena Center Zagreb d.o.o. pružite privolu za primanje newslettera Arena Centra, spomenutu obavijest možete poslati na zastita.podataka@nepirockcastle.com.

Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 6H/1, 10010 Zagreb s napomenom „odjel marketinga GDPR“, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. U slučaju da povučete privolu prije dovršetka nagradnog natječaja, smatrat ćemo da ste odustali od sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na www.24sata.hr., odnosno u Politici privatnosti i pravnim napomenama dostupnoj na https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/, a u kojoj se opisuje način na koji Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke.