Promo sadržaj

Komentari 0

Udruga B.a.B.e. pruža besplatnu podršku ženama žrtvama nasilja

Udruga B.a.B.e. pruža besplatnu podršku ženama žrtvama nasilja

Projekt Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti omogućio je pokretanje nove besplatne telefonske linije te rad mobilnog tima u Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji

Udruga B.a.B.e. uz podršku partnera provodi projekt Savjetom i razgovorom protiv nasilja i socijalne isključenosti, usmjeren na pružanje besplatne pravne i psihosocijalne pomoći ženama žrtvama nasilja. Projektne aktivnosti nastoje doprinijeti razvoju mreže socijalnih usluga osiguravanjem regionalne dostupnosti usluga pravnog i psihosocijalnog savjetovanja.

Projekt se provodi na području Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije, a temeljna aktivnost je pružanje besplatnih pravnih savjeta i psihosocijalne podrške ženama žrtvama nasilja s tog područja. Mobilni tim, koji čine odvjetnica i psihologinja, jednom mjesečno odlazi u Županju, Vinkovce, Sisak i Novsku. Prijava termina vrši se putem broja 01 4663 666.

U sklopu projekta također je pokrenuta nova telefonska linija za žene žrtve nasilja koja je dostupna na broju 0800 555 202 svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Linija je besplatna i anonimna.

Žene žrtve nasilja i njima bliske osobe savjet mogu zatražiti i putem info pulta dostupnog na web stranici trebam-savjet.com gdje se nalazi i više informacija o samom projektu. Pozivom na broj 01 4663 666, koji je dostupan radnim danom od 8 do 17 sati, moguće je dogovoriti besplatan termin pravnog savjetovanja ili psihološke podrške.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.