Promo sadržaj

Komentari 25

Ulaganje u osječki toplinski sustav: HEP provodi EU projekt vrijedan 79 milijuna kuna

Ulaganje u osječki toplinski sustav: HEP provodi EU projekt vrijedan 79 milijuna kuna

Kao jedan od važnih razvojnih prioriteta u Osijeku prepoznato je pitanje povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva, koje će se realizirati kroz mjere unapređenja i revitalizacije toplane. Tome će pridonijeti i projekt zamjene spojnog vrelovoda kojeg provodi HEP Toplinarstvo

HEP - Toplinarstvo predstavilo je na uvodnoj Konferenciji o uvođenju eura projekt „Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO Osijek do toplane Pogona Osijek“. Ukupna vrijednost projekta je 78,91 milijun kuna, od čega 46,01 milijun kuna čine bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dodijeljena u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”.

Unapređenje i revitalizacija osječkog toplinskog sustava

Glavni ciljevi projekta koji provodi HEP - Toplinarstvo su stvaranje tehničkih preduvjeta za nastavak isporuke toplinske energije na pouzdan i siguran način te povećanje energetske učinkovitosti središnjeg toplinskog sustava kroz smanjenje gubitaka toplinske energije i potrošnje električne energije.

Ovaj projekt sudjelovat će i u daljnjem održivom razvoju energetskog sektora države. Drugim riječima, Osijek će pridonijeti smanjenju negativnih utjecaja na okoliš i biti dijelom ispunjavanja međunarodnih obveza Hrvatske u području smanjenja emisija stakleničkih plinova. 

Projekt HEP - Toplinarstva podržalo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao kapitalni projekt u energetskom sustavu Osječko-baranjske županije, koji će stvoriti preduvjete za održivost i okolišnu prihvatljivost energetskog sustava u Osijeku.

Novi i moderniji vrelovod do 2023. godine

Postojeći spojni vrelovod od Termoelektrane-toplane Osijek do toplane Pogona Osijek, dug 4,4 kilometra i promjera 550 milimetara, položen je 1987. godine. Zbog njegove dotrajalosti smanjena je sigurnost i pouzdanost opskrbe krajnjih kupaca toplinskom energijom te mogućnost daljnjeg razvoja vrelovodne mreže i povećanja učinkovitosti središnjeg toplinskog sustava grada Osijeka.

S ciljem nastavka uspješnog obavljanja distribucije toplinske energije u Osijeku, a time i zadovoljenja toplinskih potreba za više od 11.500 krajnjih kupaca priključenih na vrelovodnu mrežu, HEP - Toplinarstvo zamijenit će postojeći spojni vrelovod novim i modernijim, promjera 800 milimetara. To će povećati sigurnost opskrbe krajnjih kupaca toplinskom energijom te omogućiti daljnji razvoj vrelovodne mreže u Osijeku.

Ušteda toplinskoga goriva i smanjenje CO2 

Ostvarenjem ovog projekta smanjit će se gubici u distribuciji toplinske energije sa 7,66% na 6,58%, što će dovesti do uštede primarnoga goriva u proizvodnji toplinske energije u Osijeku od 6151 MWh te posljedično smanjenja emisije ugljičnog dioksida u iznosu 4378 tona godišnje. Od ukupno 4,4 kilometra spojnog vrelovoda, u 2021. godini zamijenit će 300 metara. U 2022. godini zamijenit će 3,5 kilometara, a preostalih 535 metara tijekom 2023. godine, kad projekt i završava.

Više informacija o projektu „Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO Osijek do toplane Pogona Osijek“ građani Osijeka i zainteresirana javnost mogu saznati na internetskim stranicama projekta: www.vrelovod-osijek.com.hr.