Tko će najviše profitirati od razvoja 5G mreže? | 24sata
Obavijesti

Sadržaj partnera

Komentari 4

Tko će najviše profitirati od razvoja 5G mreže?

Tko će najviše profitirati od razvoja 5G mreže?
6

Slabije razvijene županije imaju nižu razinu poduzetničke aktivnosti i karakterizira ih nedovoljna tehnološka usložnjenost poslovnih procesa i upravo će one imati najveći potencijal za rast i razvoj

VIDEO

Vodeći su ekonomski stručnjaci utvrdili: Hrvatsko gospodarstvo ostvarit će milijardu i 325 milijuna eura koristi od razvoja 5G mreže, a broj zaposlenih u ICT-u i turizmu narast će za više od 40%! Troškovi poslovanja smanjit će se 10%, prihodi od prodaje rast će od 20% do 50%, broj tvrtki trebao bi se značajno povećati. Veliku priliku za rast imaju slabije razvijene hrvatske regije.  

Dobili smo ključ za veći standard i bolju digitalnu budućnost! Evo kako to maksimalno iskoristiti! 

U specijalu 5G BUDUĆNOST U HRVATSKOJ analiziramo u kojim se industrijama očekuje najveći rast, koje će benefite imati županije, a koliku će korist ostvariti tvrtke i zaposlenici. 

Procijenjena je ukupna ekonomska korist koju će revolucionarna 5G mreža donijeti Hrvatskoj i ona iznosi milijardu i 325 milijuna eura! 5G u nekim će sektorima donijeti povećanje zaposlenosti i do 46%, povećanje prihoda i do 50% te smanjenje troškova za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo od 10%.

To su samo neki od zaključaka do kojih su došli autori prvoga velikog istraživanja o učincima i koristima koje će 5G mreža donijeti Hrvatskoj, a koje je proveo Ekonomski institut iz Zagreba. Cilj studije Ekonomski učinci razvoja 5G infrastrukture u Republici Hrvatskoj bio je jednostavan: procijeniti ekonomske koristi od razvoja 5G infrastrukture i staviti ih u korelaciju s očekivanim ulaganjima koja izgradnja te mreže budućnosti zahtijeva.

5G kao mobilna i bežična tehnologija već značajno mijenja čitave industrije i društvo. Potencijal je ove tehnologije donedavno nezamisliva mogućnost spajanja milijardi pametnih uređaja koji će moći međusobno dijeliti informacije u realnome vremenu. Kao temelj nove industrijske revolucije 5G je ključan u razvoju nove generacije aplikacija i usluga, kao što su pametne tvornice, pametni gradovi, pametna vozila i još nebrojene druge. Promijenit će način na koji živimo, radimo, komuniciramo, kupujemo, putujemo… i odredit će putanju čitavih nacionalnih ekonomija. 5G mreža ima tri glavne prednosti u odnosu na prethodne generacije mobilnih tehnologija: omogućuje značajno brži pristup internetu, s brzinama downloada većima i do 100 puta u odnosu na 4G; ima i do 100 puta veći kapacitet protoka podataka, što omogućuje spajanje milijuna uređaja istodobno na istu mrežu na malome prostoru; i ima vrlo nisku latenciju, odnosno kašnjenje signala od komande do njezina izvršenja, od 10 milisekundi pa sve do jedne milisekunde, što osigurava veću pouzdanost i sigurnost mreže.

5G BUDUĆNOST U HRVATSKOJ: ISTRAŽI NAJDETALJNIJI SPECIJAL O TEHNOLOGIJI KOJA MIJENJA ZEMLJU

Autori studije očekuju povećanje zaposlenosti u svim sektorima koje su analizirali kao izravnu posljedicu uvođenja 5G mreže i posljedičnoga povećanja mobilnih brzina. Konkretno, raspon procijenjenog povećanja zaposlenosti kreće se od 8% u prerađivačkoj industriji, preko 43% u turizmu, do 46% u ICT-u! Na županijskoj je razini najveći pozitivan učinak povećanja mobilnih brzina na zaposlenost zabilježen u Zagrebu, koji slijede Zagrebačka, Splitsko-dalmatinska, Primorsko-goranska i Istarska županija, u kojima se povećanje zaposlenosti procjenjuje između 16% i 24%! 

Ulaganje u 5G trebalo bi donijeti i smanjenje troškova poslovanja u gotovo svim dijelovima zemlje. Najveće očekivano smanjenje troškova očekuje se u Požeško-slavonskoj (29%), Ličko-senjskoj (25%) i Istarskoj županiji (21%). Dodatno, porast prihoda prodaje uvođenjem 5G mreže može se očekivati u svim ekonomskim sektorima. Prihodi bi se tako u prerađivačkoj industriji trebali povećati za 20%, a u turizmu i ICT-u za čak 50%. U Gradu Zagrebu uslijed razvoja 5G mreže očekuje se povećanje prihoda za 107%, a veliko povećanje očekuje se i u Primorsko-goranskoj (31%) te Splitsko-dalmatinskoj županiji (25%). Nije slučajno što se u tim županijama nalaze drugi odnosno treći najveći hrvatski grad – Split i Rijeka.

Uz to će se razvojem 5G mreže ostvariti povećanje izvozne sofisticiranosti od 10%, kao i smanjenje troškova poslovanja za 10%. Jednako tako bi se otvorio i potencijal za do tri puta veći udio novih poduzeća.  

Hoće li privatna ulaganja i dalje biti glavni zamašnjak razvoja 5G infrastrukture u Hrvatskoj? 

"Glavni zamašnjak novih faza razvoja 5G mreže bit će – kao i do sada - privatna ulaganja telekomunikacijskog sektora. Ono što je, međutim, ključno jest stvoriti kvalitetan investicijski okvir za razvoj elektroničke komunikacijske infrastrukture u Hrvatskoj - koji nažalost još ne postoji. Previše je propisa koji su nedorečeni i neusklađeni i zato otežavaju razvoj 5G mreže. Na primjer, nisu riješena pitanja legalizacije telekomunikacijske infrastrukture i poštene naknade za pravo puta niti pitanje usklađenja lokalnih urbanističkih planova. Kada bi se ovi investicijski uvjeti riješili i pojednostavili administrativni procesi, investicija od 445 milijuna eura u 5G infrastrukturu generirala bi korist i veću od tri puta za svaki uloženi euro odnosno više od 10 milijardi kuna", kaže Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije HT-a.

Zagreb: Hrvatski Telekom predstavio studiju "Ekonomski učinci razvoja 5G infrastrukture u RH"

Zašto se snažniji pozitivni učinci razvoja 5G mreže očekuju u slabije razvijenim područjima?

"5G mreža, a onda i ekonomija koja se temelji na 5G mreži, podupirat će razvoj poduzetništva kroz stvaranje novih poduzetničkih prilika i na takav način promicati ekonomski rast i razvoj. 5G mreža ima potencijal i za značajno unapređivanje troškovne učinkovitosti i tehnološku usloženost aktivnosti poduzeća, što također doprinosi ekonomskom razvoju zemlje. S obzirom da slabije razvijene županije imaju nižu razinu poduzetničke aktivnosti i karakterizira ih nedovoljna tehnološka usložnjenost poslovnih procesa, upravo su one te koje će od uvođenja 5G mreže imati najveće koristi jer je kod njih prostor za ostvarivanje rasta zasnovanog na 5G ekonomiji značajno veći nego kod razvijenijih županija. Također, najveći povrat od ulaganja u 5G mrežu u Hrvatskoj očekuje se upravo u poljoprivredi koja je dominantna ekonomska djelatnost upravo u nerazvijenijim županijama, zbog čega upravo te županije mogu očekivati najveću razinu pozitivnih učinaka od uvođenja 5G mreže", kaže Maruška Vizek, voditeljica istraživanja Ekonomskog instituta.

Zagreb: Digital Takeover - panel Women in the digital shoping mall

Kao lider u 5G industriji u Hrvatskoj, Hrvatski Telekom je krajem 2021. godine 5G mrežom pokrivao 76 gradova i više od dva milijuna stanovnika. HT je ujedno i prvi pružatelj usluga koji je u rad pustio komercijalnu 5G mrežu. Spomenuti podatak o procijenjenoj ekonomskoj koristi od 1 milijarde i 325 milijuna eura dolazi uz pretpostavku ulaganja u 5G koji bi do 2040. godine trebali iznositi oko 445 milijuna eura. To znači da će se na svaki euro koji se u Hrvatskoj uloži u razvoj 5G infrastrukture u ekonomiju vratiti tri eura. 

DOBRO DOŠLI U ERU PAMETNIH GRADOVA, AUTOMATIZIRANIH TVORNICA I AUTONOMNIH VOZILA.  

Takav omjer koristi i troškova od ulaganja od 3,0 svrstava nas na 19. mjesto u Europskoj uniji, koja ima prosjek od 4,3, što znači da ima prostora za napredak. Hrvatska je ispred zemalja kao što su Estonija, Latvija, Grčka i Bugarska, koje bilježe nešto niži omjer. Kada se pak učinkovitost u iskorištavanju mogućnosti 5G mreže spusti na lokalnu razinu, za Grad Zagreb, primjerice, očekuje se omjer koristi i troškova od 4,5 (što znači da svaki uloženi euro u 5G u Zagrebu natrag u ekonomiju vraća 4,5 eura), što je iznad prosjeka EU. Istarska županija mogla bi ostvariti godišnju korist od 28 eura izravne koristi po stanovniku, što je iznad prosjeka za zemlje EU-a i svrstava je u rang razvijenijih zemalja, poput primjerice Njemačke. Iznad prosjeka EU-a prema očekivanoj neto koristi po stanovniku još su i Dubrovačko-neretvanska, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija. 

U jednoj županiji 250% više novih tvrtki: Jačaju područja udaljena od gradova

Povećanje mobilne brzine do razina koje omogućava 5G mreža ima najveći učinak na povećanje broja novih tvrtki u ICT sektoru i turizmu. Razvoj 5G mreže tako ima potencijal povećati udio novih tvrtki za 25% u Gradu Zagrebu do nevjerojatnih 250% u slučaju Brodsko-posavske županije. Općenito gledajući, puno snažniji pozitivni učinci razvoja 5G mreže na osnivanje novih poduzeća mogu se očekivati u slabije razvijenim područjima, odnosno područjima udaljenima od glavnih urbanih središta. 

Povećanje mobilnih brzina ima i statistički značajne učinke na povećanje tehnološke sofisticiranosti izvoznih proizvoda i usluga. Tako bi se pri brzinama koje se mogu smatrati donjim pragom 5G mreže izvozna sofisticiranost u sektoru prijevoza trebala povećati za 5%, u ICT-u 7%, u prerađivačkoj industriji 19%, dok bi se u sektoru poljoprivrede ona trebala povećati za čak 25%.  

Najveći potencijal za tehnološko usložnjavanje izvoznih proizvoda imaju županije s nižom polaznom točkom: Virovitičko-podravska, Karlovačka, Bjelovarsko-bilogorska i Požeško-slavonska. Dodatno se očekuje da će povećanje mobilne brzine rezultirati smanjenjem troškova poslovanja u ICT sektoru i prijevozu do 20%, a u sektoru poljoprivrede do čak 30%.

Od četiri ekonomska klastera koje je Ekonomski institut istražio – a riječ je o Pametnoj proizvodnji, Pametnome selu, Pametnome gradu i Pametnoj javnoj upravi – najpovoljniji omjer troškova i koristi očekuje se u klasteru Pametno selo, gdje se na svaki euro ulaganja može očekivati 4,3 puta veći iznos koristi. Visoki omjer koristi i troškova očekuje se i u klasteru Pametna javna uprava, gdje iznos ulaganja od 10 milijuna eura može generirati 3,5 puta viši iznos koristi. I u tome sektoru najveća korist može se očekivati u Gradu Zagrebu, gdje omjer iznosi čak 7,7, a slijede ga Osječko-baranjska te Vukovarsko-srijemska županija. Kada se to prevede u financijske dobitke, klaster Pametna proizvodnja trebao bi imati 506,8 milijuna eura koristi, Pametno selo 605 milijuna, Pametan grad 178 milijuna, a Pametna javna uprava 35 milijuna eura.

Riječ je pritom o relativno konzervativnim procjenama zato što se temelje na podatcima koji u obzir uzimaju donju granicu budućih brzina 5G mreže i ne uzimaju u obzir budući učinak masovnoga interneta stvari (Internet of Things). Tako da se očekuje da će stvarni učinci biti još – veći!

5G je ključ za digitalnu i naprednu budućnost Hrvatske, ističu autori studije i napominju: 'Razvojem 5G mreže otvara se značajan poduzetnički potencijal koji do izražaja dolazi ponajprije u slabije razvijenijim hrvatskim regijama i onim udaljenim od glavnih urbanih središta te u sektorima poljoprivrede i turizma'. Međutim, upozoravaju, stvarni učinci ovise i o načinu definiranja i provođenja mjera javnih politika te o uspješnosti nositelja javnih politika i poduzetnika.  

Kako je napravljena studija

• Autori studije koncentrirali su se na četiri ekonomska klastera: Pametna proizvodnja, Pametno selo, Pametni grad i Pametna javna uprava – i to za sve županije u Hrvatskoj.
• Dobivene procjene kapitalnih troškova za razvoj 5G infrastrukture zatim su usporedili s procijenjenim ekonomskim koristima od 5G mreže za razdoblje do 2040., čime su došli do ocjene isplativosti ulaganja u 5G infrastrukturu u navedenim klasterima i svim hrvatskim regijama.
• Rezultate dobivene za Hrvatsku usporedili su i s drugim zemljama Europske unije.
• Osim analize koristi i troškova ulaganja u 5G infrastrukturu autori su istražili i procjenu učinka povećanja mobilnih brzina na poslovanje poduzetnika iz pojedinih industrija i županija. Pritom je naglasak stavljen na poduzetnike iz prerađivačke industrije, turizma, ICT-ja, prijevoza, zdravstva i poljoprivrede zato što je riječ o sektorima u kojima se očekuje najveća transformacija poslovanja zbog primjene 5G ili je riječ, u slučaju turizma, o industriji vitalne važnosti za hrvatsku ekonomiju. 

5G za više od 2 milijuna ljudi

Hrvatski Telekom lider je u razvoju 5G mreže i usluga te ulaganju u 5G mrežu. HT je prvi u rad pustio komercijalnu 5G mrežu s kojom danas pokriva 76 gradova i općina te više od dva milijuna stanovnika, a od toga uskoro čak 1 milijun s gigabitnim internetom. 

5G mreža svakomu gradu i lokalnoj zajednici omogućava primjenu tehnologije koja je temelj društvenoga i gospodarskoga razvoja. Neovisno o tome je li riječ o pametnim gradovima, digitaliziranoj poljoprivredi, naprednoj medicini, obrazovanju budućnosti ili učinkovitijoj proizvodnji, 5G mreža je zbog svoje široke primjenjivosti neizostavan dio svake moderne države i transformativnoga poslovnog modela te nema sektora ni industrije koja neće imati opipljive koristi od 5G. To je 5G budućnost koju Hrvatski Telekom stvara. 

Smjernice Ekonomskoga instituta za primjenu 5G u životu i poslovanju

Studija pokazuje da je za razvoj 5G infrastrukture od presudnoga značaja investicijsko okružje i regulatorni okvir da bi se potencijal primjene 5G u poslovanju i svakodnevnome životu mogao u potpunosti ostvariti.  

Pojedine su regije  u boljemu položaju  za ostvarivanje pozitivnih učinaka 5G mreže te na njoj zasnovanih tehnologija. Poticajne su mjere, poput prostornih planova usmjerenih na razvoj te učinkovitije i brže procese izdavanja dozvola s ciljem izgradnje 5G mreže,  od velike važnosti kako bi  svi sektori te svi gradovi i županije iskoristili puni 5G potencijal.

Pritom je tim stručnjaka Ekonomskoga instituta posebno izdvojio sljedeća područja:

• prilagodbe u regulaciji cyber sigurnosti, privatnosti, alokacije spektra, certifikaciji i standardizaciji, obrazovanju, zdravstvu i javnoj infrastrukturi   

• definiranje javne politike vezane za zaštitu intelektualnoga vlasništva 

• definiranje javne politike koje omogućavaju poduzetnicima da preuzimaju rizike, investiraju i inoviraju.

ISTRAŽUJEMO: Istra bolja od Švedske i Nizozemske! Evo kako

NOVI ŽIVOT U HRVATSKOJ: 5G mijenja način na koji kupujemo, radimo, putujemo, liječimo se!

NAPOKON RAST ZAPOSLENOSTI: Otkrivamo kako uz 5G do većih prihoda, većeg izvoza i novih zapošljavanja

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Komentari 4

VIDEO

Možete li ih prepoznati? Danas su junaci, a krenuli su u GOŠK-u, Adriaticu, Jedinstvu, ZET-u...
UPOZNAJTE MINI-VATRENE

Možete li ih prepoznati? Danas su junaci, a krenuli su u GOŠK-u, Adriaticu, Jedinstvu, ZET-u...

Neki su bili mirni kao djeca, drugi su jedva čekali izvesti psinu, a neki su, nažalost, morali kao klinci proživjeti strahote rata. Obožavali su nogomet kao djeca, a sada nas predstavljaju na Euru. Upoznajte 'mini vatrene'!

Euro 2024.: Raspored i rezultati utakmica, tko ide na koga?
VODIČ ZA PRVENSTVO

Euro 2024.: Raspored i rezultati utakmica, tko ide na koga?

Pobjednik može zaraditi do 28 milijuna eura, finale se igra na Olimpijskom stadionu u Berlinu, Hrvatska lovi prvi polufinale na europskim prvenstvima u povijesti
Stručnjaci upozoravaju: Ovih 10 namirnica mogu uzrokovati rak!
PAZITE ŠTO JEDETE

Stručnjaci upozoravaju: Ovih 10 namirnica mogu uzrokovati rak!

Na crnoj listi nalazi se hrana koja se dokazano povezuje s nastankom malignih oboljenja. Stručnjaci upozoravaju na njihovu štetnost i preporučuju biranje zdravijih alternativa