Show

Komentari 2

S Prisavlja o pogrešci na HRT-u: Onaj tko je pritisnuo tu tipku je osoba kojoj se fućka za program

S Prisavlja o pogrešci na HRT-u: Onaj tko je pritisnuo tu tipku je osoba kojoj se fućka za program

’Vlak u snijegu’ dobio je ‘žig’ da nije za mlađe od 12 godina. Propust je, kažu, tehničke prirode jer oznake o dobnosti propisane su Zakonom. Ovaj dječji film oznaku, dakako, nije trebao dobiti

Predikatizacija dječjeg filma “Vlak u snijegu” - uz koji su odrasle generacije mladih gledatelja - na HRT-u je dobio predikat “nije za mlađe od 12 godina”, što je izazvalo salve smijeha i podrugljivih komentara na društvenim mrežama. No ozbiljni televizijski ljudi kažu nam kako je stvar, blago rečeno, žalosna.