Viral

Komentari 0

Donosimo pravila velike nagradne igre „Mega nagradna igra“

Donosimo pravila velike nagradne igre  „Mega nagradna igra“

Ključ u ruke najnovijeg SUV Hyundai Tucsona u novoj godini dobiva sretni čitatelj koji prikupi ukupno 14 kupona. Izrezujte ih i sakupljajte tijekom sljedećih 18 dana, počevši od 24.12. 2020.

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Mega nagradna igra“ je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 3d, OIB:78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" te unapređenja prodaje navedenog dnevnog lista.

Članak 2.

Nagradna igra održava se od 24.12.2020. - 13.1.2021.

Članak 3.

Početak nagradne igre „Mega nagradna igra“ je četvrtak 24.12.2020. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja 24sata biti objavljen prvi kupon za nagradnu igru. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.24sata.hr.

Članak 4.

Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri iznosi 288.556,00 uključujući PDV, a čini ga:

Hyundai Tucson 1.6T 150 KS 6MT 2WD Comfort + Winter jedinične cijene 166.156,00 kn uključujući PDV i PPMV

Dankuchen Megastore poklon bon na drveni dio kuhinje jedinične cijene od 25.000 kn

3x Prahir Poklon Kartica jedinične cijene od 2.000,00 kn

10x Tommy poklon kartica jedinične cijene od 1.000,00 kn

10 x Crodux poklon kartica jedinične cijene od 1.000,00 kn

20x DM poklon kartica jedinične cijene od 1.000,00 kn

50x Kutjevo poklon paket jedinične cijene od 500,00 kn

24x Pivac poklon paket jedinične cijene od 300,00 kn

24x Saponia poklon paket jedinične cijene od 400,00 kn

24x Kandit poklon paket jedinične cijene od 400,00 kn

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Vrijednost nagrade izražena je s PDV-om.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5.

Od 24.12.2020 (četvrtak) do 10.1.2021 (nedjelja) svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Osim: 24. prosinca 2020. kada izlazi trobroj koji će biti na tržištu 24.12., 25.12. i 26.12. Na te dane objavit će se 1 kupon umjesto 3 kupona a isti će biti dostupan sva 3 navedena dana 31. prosinca 2020. kada izlazi dvobroj koji će biti na tržištu 31.12. i 1.1. Na te dane objavit će se 1 kupon umjesto 2 kupona a isti će biti dostupan oba navedena dana 6. siječnja 2020. kada izlazi dvobroj koji će biti na tržištu 5.1. i 6.1. Na te dane objavit će se 1 kupon umjesto 2 kupona a isti će biti dostupan oba navedena dana. Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom 18 dana sakupiti ukupno 14 kupona. 11.1, 12.1 i 13.1.2021 bit će objavljen po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 14 nagradnih kupona (ili 13 nagradnih kupona + joker kupon ili 12 nagradnih kupona + 2 joker kupona ili 11 nagradnih kupona + 3 joker kupona), ispune ih sa traženim podacima i  pošalju na adresu P.P. 600, 10 001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – „Mega nagradna igra“. Sve pristigle koverte koje u sebi sadrže 14 kupona od kojih su minimalno dva ista ili 12 različitih kupona i minimalno 2 ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćene i neće sudjelovati u nagradnoj igri.

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do petka 29.1.2021., do 9:00 sati ujutro.

Članak 6.

Nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije "24sata", Oreškovićeva 3d, Zagreb uz nadzor tročlane komisije i prisustvo javnog bilježnika i to u ponedjeljak 29.1.2021. nakon 10:00 sati.

Članak 7.

Tročlana komisija i javni bilježnik nadziru izvlačenje nagrade, naznačene u članku 4. ovih Pravila te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik. Svi pristigli kuponi podložni su provjeri.

Članak 8.

Dobitnik koji je osvojio nagradu u nagradnoj igri „Mega nagradna igra“ bit će objavljen na www.24sata.hr u roku unutar deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.

Članak 9.

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 10.

Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, zbog epidemiološke situacije u državi. U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Po primitku nagrade, dobitnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10 010 Zagreb) s naznakom „Sporazum - Nagradna igra: „Mega nagradna igra“ , a drugi primjerak Potvrde sačuvati. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac i neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 11.

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodjeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Zagreb, 9. prosinac 2020.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/569

URBROJ: 513-07-21-01-20-2