Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se
Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju Sziget!

Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju Sziget!

Članak 1: ORGANIZATOR 

Natječaj „Sziget festival“ raspisuje: Jamnica d.d. (OIB:05050436541), Getaldićeva 3, 10000, Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Natječaj Organizator priređuje u suradnji sa 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb, koji je Medijski partner priređivača natječaja (u daljnjem tekstu pravila: medijski i promotivni partner ili 24sata).

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se od sudionika u Natječaju traži opis idealnog provod na Sziget festivalu u 5 riječi, raspisuje se u svrhu promocije Jamnica d.d. kao Organizatora i portala 24sata.hr (u vlasništvu 24sata) kao Medijskog partnera priređivača u nagradnom natječaju. Nagradni natječaj traje od 21.07. do 26.07.2015. na portalu 24sata.hr.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR 

Fond nagrada uključuje: 3x2 ulaznice za Sziget festival.  

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva, osim radnika Organizatora i Medijskog partnera kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Slanjem odgovora (opisa) prihvaćaju se Pravila ovog natječaja.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe iz Hrvatske i/ili inozemstva koje u periodu trajanja natječaja napišu pet riječi (u formi rečenice ili samostalnih riječi) kojima opisuju svoj idealan provod na Sziget festivalu. Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 21.07. do 26.07.2015. Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora ili njegovog Medijskog partnera. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i Medijskog partnera na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima. 

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA 

Prijave se primaju u periodu između 21.07. do 26.07.2015., a dobitnike bira žiri sastavljen od zaposlenika Organizatora i Medijskog partnera dana 28.07.2015. Sudionici Natječaja su suglasni da ime, prezime i prijavljeni materijal sudionika i dobitnika je moguće objaviti na  web adresi 24sata.hr. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE 

Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 10 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 10 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora i Medijskog partnera pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora i 24sata da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora ili 24sata bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora i 24sata od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator i 24sata se obvezuju obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru i 24sata ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator i 24sata sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru i 24sata po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE 

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: PUBLICITET 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA 

Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka bit će objavljeno na web adresi 24sata.hr dana 29.07.2015.

Članak 12: POREZI 

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA 

U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora i/ili 24sata nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora i/ili medijskog partnera bez posebnog obrazloženja.

Jamnica d.d. i 24sata d.o.o.

Možda vas zanima i ovo:
Message