Viral

Komentari 0

Pravila nagradne igre: Velika nagradna igra 24sata

Pravila nagradne igre: Velika nagradna igra 24sata

Od srijede sudjeluj u novoj nagradnoj igri 24sata u kojoj izrezivanjem i slanjem kupona možeš osvojiti automobil i druge brojne vrijedne nagrade

Članak 1.  

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Velika nagradna igra 24sata” je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 6H/1, OIB:78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista "24sata" te unapređenja prodaje navedenog dnevnog lista. 

Članak 2. 

Nagradna igra odvija se u razdoblju od 5. siječnja 2022. do 21. siječnja 2022. 

Članak 3.  

Početak nagradne igre „Velika nagradna igra 24sata” je srijeda, 5. siječnja 2022. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja 24sata biti objavljen prvi kupon za nagradnu igru. 

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.24sata.hr.  

Članak 4.  

Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri iznosi 259.060 kn uključujući PDV, a čini ga: 

- HYUNDAI KONA HEV FL 1.6 Gdi 6DCT DESIREit NAVI GALS, 77 kW/105 KS (KMHK381EGMU078883) jedinične cijene 172.060,00 kn (uključujući PDV i PPMV)  

- 37 x Spar poklon kartica jedinične cijene 1.000 kn 

- 20 x DM poklon kartica jedinične cijene 1.000 kn 

- 30 x CRODUX poklon kartica jedinične cijene 1.000 kn 

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Vrijednost nagrade izražena je s PDV-om i PPMV-om.   

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.  

Članak 5.  

Od 5.1.2022. (srijeda) do 21.1.2022. (petak) svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Osim: 

- 5. siječnja 2022. kada izlazi dvobroj koji će biti na tržištu 5.1.2022. i 6.1.2022. Na te dane objavit će se 1 kupon umjesto 2 kupona, a isti će biti dostupan oba navedena dana 

Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom 17 dana, sakupiti ukupno 14 kupona. 20.1.2022., 21.1.2022. i bit će objavljen po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti. 

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 14 nagradnih kupona (ili 13 nagradnih kupona + joker kupon ili 12 nagradnih kupona + 2 joker kupona), ispune ih sa traženim podacima i pošalju na adresu P.P. 600, 10 001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – „Velika nagradna igra“. 

Sve pristigle koverte koje u sebi sadrže 14 kupona od kojih su minimalno dva ista ili 12 različitih kupona i minimalno 2 ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćene i neće sudjelovati u nagradnoj igri. 

U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do petka 4.2.2022., do 9:00 sati ujutro. 

Članak 6.

Nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije "24sata", Oreškovićeva 6H/1, Zagreb uz nadzor tročlane komisije i javnog bilježnika i to 4.2.2022. nakon 10 sati. 

Članak 7.  

Tročlana komisija i javni bilježnik nadzire izvlačenje glavne nagrade, naznačene u Članku 4. ovih Pravila te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik. Svi pristigli kuponi podložni su provjeri.  

Članak 8.  

Dobitnici koji su osvojili nagradu bit će objavljeni u tiskanom izdanju 24sata te na portalu www.24sata.hr unutar deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.  

Članak 9.  

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.  

Članak 10.  

Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade. U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama Članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade. 

Po primitku nagrade, dužnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (24sata d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 010 Zagreb) s naznakom „Sporazum - „Velika nagradna igra 24sata”, a drugi primjerak Potvrde sačuvati. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.  

Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika. 

Članak 11.  

U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.  

Članak 12.  

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodjeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.  

Članak 13.  

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.  

Članak 14.  

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.  

Članak 15.  

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.  

Članak 16. 

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.  

KLASA: UP/I-460-02/21-01/554
URBROJ: 513-07-21-01-21-4
Zagreb, 22. prosinac 2021.

 

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Velika nagradna igra 24sata” koja se održava od 5.1.2022. do 21.1.2022. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre. Pohrana i obrada osobnih podataka vršiti će se tijekom perioda 5.1.2022. do 4.2.2022., a od dana zaprimanja Vaših podataka. Također, dajem izričitu privolu i pristajem na objavu podataka dobivenih putem natječaja, na internet stranicama društva 24sata d.o.o.. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite odjel marketinga slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti trgovačko društvo 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 6H/1,10010 Zagreb s napomenom “odjel marketinga GDPR”, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://azop.hr/politika-privatnosti/.