Lifestyle

Komentari 3

Tvornica parnih kotlova: Nakon varenja imali su likovnu sekciju, izložbe, a igrao se i nogomet

Tvornica parnih kotlova: Nakon varenja imali su likovnu sekciju, izložbe, a igrao se i nogomet

TPK je radio na pogonima po cijeloj bivšoj Jugoslaviji, ali i diljem svijeta, s poduzećima u Čehoslovačkoj, DDR-u, Indiji, Indoneziji, Libiji, Iraku, Iranu, SSSR-u, Kubi i drugdje, priča Dragutin Gregorić

- Moj najduži radni staž, ujedno i najdraži, bilo je mjesto šefa projektno-ponudbenog biroa u Tvornici parnih kotlova (TPK), gdje su rađeni idejni projekti, ponude i ugovori. Na tom mjestu imao sam uvid u ukupno poslovanje TPK, vezu sa zaposlenicima iz drugih OOUR-a, jer su sudjelovali u pripremi ponude i sklapanju ugovora, te domaćim i stranim dobavljačima opreme (subliferacije), projektnim biroima i investitorima. Kotlove i opremu u to smo vrijeme isporučivali po čitavoj Jugoslaviji, ali i inozemstvu. Radili smo s firmama u Čehoslovačkoj, DDR-u, Indiji, Indoneziji, Libiji, Iraku, Iranu, SSSR-u, Kubi i drugdje – priča Dragutin Gregorić, jedan od ponosnih bivših 'Tepekaša'.