Lifestyle

Komentari 2

Četiri su tipa roditelja: Na koji način vi odgajate svoje dijete?

Četiri su tipa roditelja: Na koji način vi odgajate svoje dijete?

Na temelju roditeljske topline i nadzora, možemo formirati četiri tipa ili odgojna stila roditeljstva: autoritaran, permisivan, zanemarujući i autoritativan odgojni stil

Ne postoje savršeni roditelji, kao ni savršen način odgoja, jer se roditeljstvo ne može naučiti, ono je vještina. Zamke u odgoju su brojne i ponekad roditelji, možda u najboljoj namjeri, griješe.

Nije dobro biti ni prepopustljiv ni prestrog, a na kraju i svako dijete je drugačije i zahtijeva individualno prilagođen način odgoja. Najčešće tipove roditelja pojasnila nam je profesorica psihologije Hana Hrpka, predsjednica udruge Hrabri telefon.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kad govorimo o tipovima roditeljstva, poznati psiholog Bumrind (1967.) govori kako je važno promatrati odgoj kroz dvije dimenzije - roditeljsku toplinu i roditeljski nadzor. Roditeljska toplina je izražavanje ljubavi i nježnosti kroz dodire, grljenje, poljupce, tople riječi i nježnosti. S druge strane, roditelji provode nadzor nad djetetom kroz djetetovo spontano opisivanje aktivnosti, mjesta i društva provođenja vremena izvan kuće, roditeljevo izravno ispitivanje ili neposrednom kontrolom kamo, kad i s kime je dijete - govori i dodaje kako je nadzor također i praćenje djetetovih unutarnjih doživljaja, emocija i misli te se može graničiti s pritiskom i ograničavanjem djeteta. Na temelju te dvije dimenzije, nastavlja psihologinja, možemo formirati četiri tipa ili odgojna stila roditeljstva: autoritaran, permisivan, zanemarujući i autoritativan odgojni stil, a svaki ima svoje zakonitosti.

Ukratko, autoritaran odgojni stil manifestira se kroz krutog roditelja, koji mnogo očekuje od djeteta i strogo ga nadzire te djetetu ne daje dovoljno topline i potpore. Glavni odgojni cilj ovoga stila je učenje samokontrole i poslušnosti tako da roditelj postavlja pravila koja ne objašnjava, postavlja granice, a prekršaje kažnjava, često i fizički. Djeca takvih roditelja su sklona promjenama raspoloženja, povučena su, nevesela, bojažljiva, razdražljiva i nisu spontana.

Suprotnost ovakvom pristupu odgoju je permisivan odgojni stil.

- Ovdje je riječ o prepopustljivom stilu odgoja, gdje roditelj traži malo od djece i provodi slabu kontrolu, ali daje veliku toplinu i potporu. Roditelj zadovoljava sve djetetove želje i zahtjeve, no djeca su nesigurna, ne snalaze se u granicama, impulzivna su i agresivna te su često bezvoljna i depresivna - pojašnjava nam psihologinja Hrpka.

Treći stil roditeljstva je zanemarujući, a ovdje je zapravo riječ o zapuštajućem odgoju.  Roditelj koji ima ovakav odgojni stil postavlja male zahtjeve, nema nadzor nad djetetom, ali nema ni topline i potpore. Roditelj ili emocionalno odbacuje dijete ili nema vremena i ne želi se baviti djetetom, naglašava naša sugovornica.

Dijete koje je na ovakav način odgajano neprijateljski je raspoloženo prema roditeljima, pokazuje otpor, ne stječe društvene kompetencije i neuspješno je u školi. I na kraju, posljednji i najbolji stil roditeljstva je autoritativan stil odgoja.

- Riječ je o demokratskom, dosljednom stilu. Roditelj postavlja velike zahtjeve, postavlja granice koje sustavno objašnjava i provodi nadzor, ali istodobno daje veliku toplinu, prihvaćanje i potporu. Roditelj je ovdje više savjetnik nego nadzor. Glavni odgojni cilj autoritativnih roditelja je razviti u djeteta znatiželju, kreativnost, sreću, motivaciju i samostalnost. Djeca koja su na ovaj način odgajana su spontana te slobodno izražavaju svoje mišljenje i osjećaje. Važno je napomenuti da samo topla i otvorena komunikacija između djeteta i roditelja potiče iskrenu djetetovu otvorenost te kasnije dovodi do kvalitetnog nadzora u adolescenciji - pojašnjava dodajući kako je sklad topline i potpore s nadzorom, i to nenametljivim, najveća vještina roditeljstva.

Iako u praksi nije lako istodobno uskladiti potreban stupanj nadzora i dati dovoljno topline, iskustvo nam pokazuje kako je, uz dosljednost, upravo takav omjer nadzora i topline optimalan za dobar odnos s djetetom, odnos povjerenja kako u ranom djetinjstvu, tako i u adolescenciji. Tako odgajana djeca imaju najveće šanse da izrastu u zdrave, odgovorne, zrele i sretne ljude.

Odgojni stilovi

Autoritativan stil odgoja

Demokratski, dosljedan stil. Roditelj postavlja velike zahtjeve, granice (koje objašnjava) i provodi nadzor, ali daje veliku toplinu, prihvaćanje i potporu. Roditelj je više savjetnik nego nadzor. Glavni cilj je razviti u djeteta znatiželju, kreativnost, sreću, motivaciju i samostalnost. Djeca su spontana, slobodno izražavaju svoje mišljenje i osjećaje.

Autoritaran odgojni stil

Kruti roditelj, mnogo očekuje od djeteta i strogo ga nadzire. Djetetu ne daje dovoljno topline i potpore. Cilj je učenje samokontrole i poslušnosti. Roditelj postavlja pravila koja ne objašnjava, postavlja granice, a prekršaje kažnjava, često i fizički. Djeca takvih roditelja su sklona promjenama raspoloženja, povučena su, nevesela, bojažljiva, razdražljiva i nisu spontana.

Zanemarujući odgojni stil

Zapuštajući odgoj. Roditelj postavlja male zahtjeve, nema nadzor nad djetetom, ali nema niti topline i potpore. Roditelj ili emocionalno odbacuje dijete ili nema vremena i ne želi se baviti djetetom. Dijete je neprijateljski raspoloženo prema roditeljima, pokazuje otpor, ne stječe društvene kompetencije i neuspješno je u školi. Kao adolescenti pokazuju različite oblike neprihvatljivog ponašanja.

Permisivan odgojni stil

Prepopustljiv stil. Roditelj traži malo od djece i provodi slabu kontrolu, ali daje veliku toplinu i potporu. Roditelj zadovoljava sve djetetove želje i zahtjeve. Djeca su nesigurna, ne snalaze se u granicama, impulzivna i agresivna, često bezvoljna, pa i depresivna.

Nije dobro ni previše kritike, ali ni previše hvalospjeva

Važno je da roditelji prepoznaju svoje odgojne pogreške i ne ponavljaju ih. Jedna od najčešćih je premalo ili pretjerano hvaljenje djeteta. Važno ih je pohvaliti kad ostvare neki uspjeh, no jednako tako treba ih pohvaliti i za trud koji su uložili i kad uspjeh izostane. Pretjerano kritiziranje i isticanje djetetovih pogrešaka može dovesti do toga da ono počne smatrati da skoro sve što radi - radi krivo.

NAJČEŠĆE POGREŠKE KOJE RODITELJI RADE:

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Najčitaniji članci