Lifestyle

Komentari 77
U ZAGREBU I SPLITU

Hrvatske javne kuće do 1934.: Vlasnice su imale koncesiju za bludilište, a ugasio ih je - sifilis

U Zagrebu su bludilišta bila u Kožarskoj ulici, a u Splitu u staroj gradskoj jezgri, na području Geta. Bilo ih je i u Osijeku gdje su prostitutke morale imati barem 16 godina

Prostitucija je bila legalna u Hrvatskoj sve do 1934. godine, kada ju je Kraljevina Jugoslavija Zakonom o suzbijanju spolnih bolesti 1934. stavila izvan zakona.