Lifestyle

Komentari 3

Kad brzina interneta nije ona koja bi trebala biti: Za provjeru treba je mjeriti tri puta u 5 dana

Kad brzina interneta nije ona koja bi trebala biti: Za provjeru treba je mjeriti tri puta u 5 dana

Na raskid ugovora bez plaćanja penala imamo pravo ako operater ne može isporučiti brzine interneta na koje se obavezao u ugovoru ili nije otklonio prijavljeni kvar u za to predviđenom roku

Internetska veza je spora i teško je raditi od kuće, a spori internet više će primijetiti oni koji su bili naviknuti na ekstrabrzi internet koji su imali tijekom rada u uredu.

Da bi lakše radili od kuće, mnogi su ugovorili s teleoperaterom novi paket usluga u kojemu bi trebao biti brži internet. No što možemo napraviti ako smatramo da nam internetska veza nije prema ugovoru? Savjete i pojašnjenja tražili smo iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). Minimalnu i maksimalnu brzinu interneta u nepokretnoj mreži operater mora navesti u ugovoru. Brzine moraju navesti tako da je minimalna brzina najmanje 70 posto maksimalne (oglašavane) brzine pristupa internetu, a ta minimalna brzina može biti i jednaka maksimalnoj u prethodno nižem paketu, ovisno što je povoljnije za korisnika.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ako ti uvjeti nisu ispunjeni, što se može potvrditi mjerenjima HAKOMetrom, korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ili na prelazak na drugi paket čija maksimalna i minimalna brzina odgovaraju onima koje ostvaruje na toj lokaciji - kažu u HAKOM-u.

Jedini certificirani alat kojim se može izmjeriti brzina prijenosa podataka je HAKOMetar.

- Ako se korisnik želi žaliti na pristupnu brzinu, mora izvršiti tri mjerenja tijekom pet uzastopnih dana, a smije mjeriti samo jednom u 24 sata. Rezultati tog mjerenja su dokaz u prigovoru na kakvoću internetske usluge - kažu u HAKOM-u. Dodaju da korisnik brzinu može mjeriti i drugim alatom, a hoće li ta mjerenja uzeti u obzir pri prigovoru ovisi o operateru. No kod prigovora HAKOM-u u obzir se uzimaju rezultati mjerenja HAKOMetrom, a ako korisnik ima problema s mjerenjem te aplikacije, može se javiti na hakometar@hakom.hr.

- Ako korisnik nema odgovarajuću brzinu prema ugovoru, znači da nema uslugu odgovarajuće kakvoće garantiranu ugovorom. Ako operater ne može isporučiti ugovorenu kvalitetu, korisnik ima pravo na raskid ugovora. Ako je u pitanju kvar, dužni su ga otkloniti u roku od pet dana od prijave kvara, a ako je kvar na opremi, u roku od 15 dana ostale kvarove koji su u odgovornosti operatora - kažu u HAKOM-u.

Tri dana od prijave kvara moraju javiti kad će ga i kako otkloniti.

- Ako ne otklone kvar u roku, korisnik ima pravo na raskid ugovora ili novčanu naknadu zbog neotklanjanja kvarova za slučajeve propisane pravilnikom - pojasnili su u HAKOM-u.

Dodali su da pri porolemima vezanim uz brzine interneta, potrošač ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknede za prijevremeni raskid u bilo kojem slučaju u kojem operater ne može isporučiti brzine na koje se obvezao ugovorom ili ako nije otklonio prijavljene kvarove u za to propisanim rokovima.

Najčitaniji članci