Lifestyle

Komentari 0

Mediteranska dijeta i mjerenje jedinica ugljikohidrata pomažu boljoj kontroli dijabetesa

Mediteranska dijeta i mjerenje jedinica ugljikohidrata pomažu boljoj kontroli dijabetesa

Prehrana kod dijabetičara nije važna samo radi regulacije šećera, nego i radi dobrog kolesterola i urednog tlaka, što smanjuje rizik od srčanožilnih bolesti, ističe dijetetičarka dr. Eva Pavić

Pravilna prehrana ima značajnu ulogu u regulaciji šećerne bolesti, a uz održavanje odgovarajuće razine glukoze u krvi, glavni ciljevi koji se dijetoterapijom nastoje postići su dobar profil lipida i lipoproteina (koji smanjuju rizik od srčanožilnih bolesti), zatim uredan krvni tlak, postizanje i održavanje ciljane tjelesne mase te unos odgovarajućih nutrijenata, kako bi se primijenili zdravi obrasci pravilne prehrane, u skladu s osobnim i kulturološkim osobinama te sposobnostima mijenjanja navika pojedinca. U svemu tome vrlo je važno zadržati i užitak u konzumiranju hrane, s naglaskom na raznovrsnu prehranu, kaže dr. sc. Eva Pavić, specijalistica sigurnosti i kvalitete hrane te rukovoditeljica Sektora za prehranu i dijetetiku u KBC-u Zagreb.