Lifestyle

Komentari 1

Ako ne znate gdje bi na izlet, posjetite Aquatiku u Karlovcu

Slatkovodni akvarij Aquatika u Karlovcu predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka