Lifestyle

Komentari 11

Zbog ostatka pesticida povukli i dodatke prehrani iz prodaje

Zbog ostatka pesticida povukli i dodatke prehrani iz prodaje

Posljednih mjesec dana zaredala su povlačenja brojnih proizvoda zbog ostakta pesticida etilen oksida kojeg u hrani ne smije biti niti u tragovima. Na portalu HRana piše da ga u ovom dodatku prehrani ima dosta

U proizvodu, Moringa Kapseln 500 miligrama i Moringa Pulver utvrđena je utvrđena je povećana količina pesticida etilen oksida, piše portal HRana. Navode i da je problem bio kod LOT brojeva 28.10.2022, 29.10.2022, 30.10.2022, 31.10.2022 i 22.03.2023. 

POGLEDAJTE VIDEO:

To su dodaci prehrani proizvođača Kräuterhaus Sanct Bernhard, Bad Ditzenbach iz Njemačke.

Piše i da su kupci tih proizvoda o tome obaviješteni.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23.veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ i zbog toga se smatra ozbiljnim rizikom za potrošače.

Pesticida etilen oksida u hrani ne smije biti niti u tragovima, a o ovoj obavijesti navoda da su ga pronašli povećanu količinu.

Najčitaniji članci