Na portal se također možeš prijaviti i
putem svog Facebook ili Google računa.
ili Prijava Prijavi se

7 koraka do sigurnog izvoza

Svoja izvozna potraživanja možete osigurati policom HBOR-a. Posebnu pažnju izvoznik treba obratiti na iznos zatražene osigurane svote koju navodi u zahtjevu za osiguranje jer zatražena osigurana svota predstavlja izvoznikovu izloženost prema inozemnom kupcu

Foto: Shutterstock

1. Ugovaranje izvoznog posla uz odgodu plaćanja? Što treba dogovoriti? 

Prije podnošenja zahtjeva za osiguranje izvoznih potraživanja HBOR-u trebate definirati uvjete prodaje robe ili usluge s inozemnim kupcem pri čemu se podrazumijeva:

  • Količina i vrijednost izvozne robe/usluge
  • Dinamika i uvjeti isporuke robe/usluge
  • Rok plaćanja i način plaćanja.

Nakon zaprimanja inozemne narudžbe ili nakon zaključenja ugovora s inozemnim kupcem, možete započeti s pripremom zahtjeva za osiguranje izvoznih potraživanja.

2. Kako podnijeti zahtjev za osiguranje u HBOR?

Zahtjev za osiguranje dostupan je na HBOR-ovoj web stranici, a možete se obratiti HBOR-u da Vam ga dostavi i  elektroničkom poštom.

Zahtjev za osiguranje je standardiziran obrazac i trebate ispuniti osnovne podatke o Vašem poduzeću i inozemnom kupcu te informacije o ugovorenom izvoznom poslu za koji se traži ugovaranje osiguranja (izvoznu robu, ugovorenu vrijednost izvoza, dinamiku isporuka, rokove plaćanja, itd.).

Posebnu pažnju trebate obratiti na iznos zatražene osigurane svote koju navodite u zahtjevu za osiguranje jer zatražena osigurana svota predstavlja Vašu izloženost prema inozemnom kupcu.

Primjerice, ako i inozemnom kupcu svaki mjesec isporučujete 10.000 eura robe uz ugovorene rokove plaćanja od 90 dana, Vaša izloženost prema inozemnom kupcu iznosi 30.000 eura i toliko bi trebala iznositi osigurana svota.
Trajanje osiguranja treba zatražiti za razdoblje tijekom kojeg namjerava isporučivati robu inozemnom kupcu.
Potpisan zahtjev za osiguranje možete dostaviti HBOR-u redovnom poštom na adresu: HBOR, Strossmayerov trg 9, Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu: osiguranje@hbor.hr

3. Bonitetno izvješće inozemnog kupca. Tko ga može izraditi? 

Uz zahtjev za osiguranje HBOR-u potrebno je priložiti  bonitetno izvješće inozemnog kupca koje sadrži informacije o njegovom poslovanju.

Bonitetna izvješća inozemnih društava izrađuju specijalizirane bonitetne agencije. U Republici Hrvatskoj trenutno posluje više bonitetnih agencija i izvoznik može sam izabrati bonitetnu agenciju od koje će kupiti bonitetno izvješće inozemnog kupca.
Izvoznik može i ovlastiti HBOR da u njegovo ime i za njegov račun naruči izradu bonitetnog izvješća inozemnog kupca.
 

Foto: Shutterstock

4. Procjena rizika osiguranja i odobrenje osiguranja

Analizu i procjenu rizika radi HBOR sukladno svim raspoloživim informacijama dobivenim od izvoznika iz zahtjeva za osiguranje, bonitetnog izvješća inozemnog kupca te iz ostalih izvora.

Nakon analize i procjene rizika, HBOR donosi odluku o odobrenju ili odbijanju osiguranja.

Kod donošenja odluke o odobrenju osiguranja HBOR definira sljedeće uvjete osiguranja:

  • Osigurana svota - osigurana svota bi u svakom trenutku trajanja osiguranja trebala pokriti Vašu u izloženost prema inozemnom kupcu.
  • Samopridržaj  - samopridržaj predstavlja izvoznikov udio u riziku i u praksi se kreće između 5% i 20%. 
  • Premija osiguranja - premija osiguranja ovisno o iznosu osigurane svote i trajanju osiguranja može iznositi od 12 EUR do 860 EUR.
  • Trajanje osiguranja - trajanje osiguranja moguće je ugovoriti na 3, 6 ili 12 mjeseci. Ako stes inozemnim kupcem ugovorili jednu isporuku robe/usluge dovoljno je ugovoriti osiguranje na 3 mjeseca. Ako s inozemnim kupcem imate ugovorene kontinuirane isporuke, preporuča se ugovaranje osiguranja na 12 mjeseci.
  • Ostali uvjeti osiguranja.


5.  Izdavanje police osiguranja za male izvoznike

Odobreni uvjeti osiguranja ugovaraju se kroz policu osiguranja za male izvoznike.
Policu osiguranja potpisuju izvoznik i HBOR. Osiguranje se aktivira nakon što platite premiju osiguranja.

6. Osigurana isporuka robe ili usluge inozemnom kupcu

S osiguranom isporukom robe/usluge inozemnom kupcu možete započeti nakon što je aktivirana polica osiguranja. Isporuke prema inozemnom kupcu izvršene tijekom trajanja osiguranja su osigurane.

7. Što u slučaju kada inozemni kupac ne plati izvozniku isporučenu robu?

U slučaju da Vam inozemni kupac ne plati u utvrđenom roku, s danom dospijeća potraživanja trebate prestati s daljnjim isporukama. U roku od 15 dana od datuma dospijeća trebate obavijestiti HBOR ako Vam inozemni kupac nije platio izvezenu robu/uslugu.
Prema dogovoru, poziva se inozemnog kupca na plaćanje i dogovaraju se aktivnosti u vezi s postupomk prisilne naplate.
Ako kupac ne plati dug u roku od 3 mjeseca od dospijeća duga, izvoznik podnosi odštetni zahtjev HBOR-u.
Obrada odštetnog zahtjeva traje mjesec dana. Nakon prihvaćanja odštetnog zahtjeva, HBOR izvozniku isplaćuje odštetu u roku od 15 dana.

Što ako inozemni kupac nije prihvatljiv za osiguranje?

Ako je inozemni kupac slabijeg boniteta i nije prihvatljiv za osiguranje, izvozniku se preporuča ugovoriti djelomičnu avansnu naplatu, akreditiv, pridržaj prava vlasništva, korporativno jamstvo matičnog društva i sl.
U slučaju da HBOR izvozniku u cijelosti odbije zahtjev za osiguranje izvozniku se preporuča uvjetovati inozemnom kupcu avansno plaćanje ili pribavljanje bankarske garancije.

 


 

Tema: Promo sadržaj

Message